محمد پیغمبر خاتم است

محمد پیغمبر خاتم است

"آن گاه که خداوند مرا از زمین بالا برد خداوند شکل و منظره خائن را عوض خواهد کرد تا همه گمان برند که او من هستم اما با وجود این او به بدترین شکل خواهد مرد و من مدتی طولانی در دنیا در آن عار باقی خواهم ماند؛ و اما آن گاه که محمد رسول پاک خدا آمد این لکه را از من می زداید".


Tags: