راه جهان

راه جهان
"من زندگی رسول اسلام را بارها و بارها به خوبی مطالعه کردم. من در آن جز اخلاق چیزی نیافتم دقیقا همان چیزی که باید می بود و چقدر دوست می داشتم اگر اسلام راه جهانیان می بود"


Tags: