در جمع گواهان

در جمع گواهان
" همگی شما می داند که من " هیرال" فرزند رهبر بزرگ و دوگانه پرست " گاندی " هستم من در جمع گواهان و در حضور این مسلمانان اعلام می کنم که من عاشق و دوستدار اسلام و قرآن هستم و به یگانی الله و به رسول خاتم ا.و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردم و اقرار می کنم که بعد از او پیغمبری نیست و آن چه آورده است و همچنین دیگر کتاب های نازل شده همگی حق هستند و انبیاء و رسولان حق هستند من برای اسلام و قرآن زنده می شوم و می میرم و برای آنها مبارزه می کنم و در راه آنها سعی و جهاد می کنم و یکی از ستون های آن خواهم بود و از دعوتگران به سوی اسلام در میان قوم و قبیله خود خواهم بود. این دین یکتاپرستی دین دانش و فرهنگ و عدل و امانتداری و رحمت و مساوات است"


Tags: