خودکشی و دین

خودکشی و دین

دو کارشناس در سازمان سلامت جهانی(who)دکتر جوس مانویل و پژوهشگر الیساندرا فلیشمان تحقیقی در باره رابطه دین و خودکشی انجام دادند و نتیجه آن یکی از مراجع مهم و قابل اعتماد در سازمان ملل گشت


Tags: