خودت خودت را معالجه کن

خودت خودت را معالجه کن
" بزرگترین علاج بیماری روانی ایمان به خداست".


Tags: