جهانی بودن اسلام

جهانی بودن اسلام
" " آیه قرآنی که به جهانی بودن اسلام اشاره می کند ( رحمتی برای جهانیان ) است که اشاره می کند که این دین برای همه بشریت فرستاده شده و این فریادی برای تمام جهان است. و گویای آن است که رسول به یقین دانست که مقدر است تا رسالت او از حدود سرزمین عربی تجاوز کند. و بر او لازم است تا این پیام را به دیگر ملت ها و نژادها برساند. ملت هایی که با زبان های گوناگون سخن می گویند"

Tags: