اخلاق پیغمبر خدا محمد

اخلاق پیغمبر خدا محمد
"محمد در اوج اخلاق بزرگوارانه و شریف, و در اوج حیا و آزرم و شدت احساسات بود. او دارای نیروی فهم شگفت انگیز وسرشار از هوش و ذکاوت و احساسات لطیف و شریف بود. او دارای اخلاقی بزرگ و رفتاری بسیار پسندیده بود"


Tags: