حقیقت نبوت و رسالت

حقیقت نبوت و رسالت

حقیقت نبوت و رسالت

تمامی پیغمبران از نژاد و زبان مردمی بوده اند که برای آنها فرستاده شده اند

از حکمت خداوند این بوده است که هر رسول از جنس کسانی بوده که به سوی آنان فرستاده شده است، خدای بلند مرتبه می فرماید {و پيش‌ ‌از‌ تو جز مرداني‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌به‌ آنان‌ وحي‌ مي‌كرديم‌، ‌بر‌ نيانگيختيم‌، ‌پس‌ ‌اگر‌ نمي‌دانيد ‌از‌ [دانايان‌] اهل‌ كتاب‌ بپرسيد}[سوره نحل آیه 43]

و هم زبان قومش باشد تا کلام او را بفهمند و معانی سخن او را درک کنند، خدای بلند مرتبه می فرماید {و هيچ‌ رسولي‌ ‌را‌ مگر ‌به‌ زبان‌ قومش‌ نفرستاديم‌ ‌تا‌ [حقايق‌ ‌را‌ ‌به‌ روشني‌] ‌براي‌ آنان‌ بيان‌ كند. ‌پس‌ خداوند ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ بخواهد بيراه‌ مي‌گذارد و ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ بخواهد هدايت‌ مي‌كند و ‌او‌ پيروزمند فرزانه‌ ‌است‌ }[سوره ابراهیم آیه 4]

عصمت و کمال پیغمبران و رسولان

و پیامبران را به کمال عقل، سلامت فطرت، راستگویی، امانت داری و پاکی از هر آن چه که رفتار بشری را خدشه دار کند توصیف می کند و از سلامتی جسم آنان از هر آن چه که نگاه بشری از آن گریزان است و ذوق سلیم از آن متنفر است سخن می گوید، خداوند متعال آنان را در روان و اخلاق پاک و پاکیزه نمود. آنان کامل ترین مردم در اخلاق و پاک ترین آنها در روان و پاک دست ترین مردم بوده اند. خداوند متعال تمام اخلاق نیکو و صفات پاکیزه را در آنان گرد آورده است. همانگونه که بردباری، دانش، گذشت، نیکوکاری، کرم، جود، سخاوت، شجاعت و عدل را در آنان جمع کرده است. تا آنان با این اخلاق در میان قوم خودشان نمایان گردند. پیغمبران برگزیدگان خلق خدایند. آنان را گلچین نمود و برگزید تا پیام او را حمل کرده و امانت او را برسانند. خدای بلند مرتبه می فرماید {خداوند بهتر مي‌داند ‌که‌ رسالتش‌ ‌را‌ ‌در‌ كجا قرار دهد. }[سوره انعام آیه 124]

و می فرماید {به‌ راستي‌ ‌خدا‌ آدم‌ و نوح‌ و آل‌ ابراهيم‌ و آل‌ عمران‌ ‌را‌ ‌بر‌ جهانيان‌ برگزيد }[سوره آل عمران آیه 33]

و عیسی علیه السلام می فرماید ‌{آن‌ گاه‌ ‌که‌ فرشتگان‌ گفتند: اي‌ مريم‌، خداوند تو ‌را‌ ‌به‌ فيضي‌ ‌از‌ [جانب‌] ‌خود‌ نويد مي‌دهد [‌که‌] نامش‌ مسيح‌، عيسي‌ ‌بن‌ مريم‌ ‌است‌. ‌که‌ ‌در‌ دنيا و آخرت‌ آبرومند و ‌از‌ مقرّبان‌ ‌است‌ (45) و ‌با‌ مردم‌ ‌در‌ گهواره‌ [‌به‌ اعجاز] و ‌در‌ ميانسالي‌ [‌به‌ وحي‌] سخن‌ مي‌گويد و ‌از‌ شايستگان‌ ‌است(‌46) }[سوره آل عمران آیه 46-45]

و همانا محمد صلی الله علیه و سلم در میان قومش به لقب" صادق امین" معروف شده بود و این پیش از نزول رسالت بر او بود و خداوند او را چنین وصف می کند: {تو ‌بر‌ خوردار ‌از‌ خلقي‌ بزرگ‌ هستي‌ }[سوره قلم آیه 4]

بشر بودن پیغمبران و رسولان

پیامبران و رسولان با وجود توصیف آنان با صفات برتر، بشر بودند و دارای صفات بشری، آنان گرسنه و بیمار می شدند، می خوابیدند، می خورند و ازدواج می کردند و سرانجام با مرگ از این دنیامی رفتند، خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌به‌ راستي‌ پيش‌ ‌از‌ تو رسولاني‌ فرستاديم‌ و ‌براي‌ آنان‌ همسران‌ و فرزنداني‌ قرار داديم‌ و هيچ‌ رسولي‌ ‌را‌ نرسد ‌که‌ جز ‌به‌ اراده‌ [و اجازه] خداوند معجزه‌اي‌ ‌در‌ ميان‌ آورد. ‌هر‌ اجلي‌ [سر آمدي‌] معيّن‌ دارد } [سوره رعد آیه 38]

و خدای متعال می فرماید {[اي‌ پيامبر] بي‌ گمان‌ تو خواهي‌ مرد و ‌به‌ يقين‌ آنان‌ نيز خواهند مرد } [سوره زمر آیه 30]

و به پیغمبر و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است { و ‌در‌ دل‌ ‌خود‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ خداوند پديدار كننده‌اش‌ ‌است‌، نهان‌ مي‌ساختي‌ } [سوره احزاب آیه 37]

و به همین سبب مورد شکنجه قرار گرفتند و کشته شدند و از سرزمین خودشان اخراج شدند، خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ كافران‌ ‌در‌ [باره] تو مكر مي‌ورزيدند ‌تا‌ تو ‌را‌ بند كشند ‌ يا ‌ تو ‌را‌ بكشند ‌ يا ‌ [‌از‌ وطن‌] بيرونت‌ كنند. و مكر مي‌ورزيدند و خداوند [‌هم‌ ‌در‌ قبال‌ مكرشان‌] تدبير مي‌كرد و خداوند بهترين‌ تدبيركنندگان‌ ‌است‌ }[سوره انفال آیه 30]

اما سرانجام نیکو ؛ پیروزی و پابرجایی وتمکین در دنیا و آخرت از آن آنان است.
Tags: