تاریخ پیامبران: محمد

تاریخ پیامبران: محمد

تاریخ پیامبران: محمد

مژده به آمدن خاتم پیامبران

پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم خاتم انبیاء و رسولان، عیسی علیه السلام آخرین پیغمبر بنی اسرائیل به آمدن او بشارت داده بود. خدای بلند مرتبه می فرماید {و چنين‌ ‌بود‌ ‌که‌ عيسي‌ ‌بن‌ مريم‌ ‌گفت‌: اي‌ بني‌ اسرائيل‌، ‌من‌ فرستاده خداوند ‌به‌ سوي‌ ‌شما‌ هستم‌، تصديق‌ كننده آنچه‌ ‌از‌ تورات‌ ‌که‌ پيشاروي‌ ‌من‌ ‌است‌ و مژده‌ دهنده‌ ‌به‌ رسولي‌ ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌من‌ مي‌آيد ‌که‌ نامش‌ «احمد» ‌است‌. ‌پس‌ چون‌ ‌با‌ معجزه‌ها ‌به‌ سوي‌ آنان‌ آمد، گفتند: ‌اين جادويي‌ آشكار ‌است‌ } [سوره صف آیه 6]

بشارت او صلی الله علیه و سلم در تورات و انجیل موجود است. خدای متعال می فرماید {كساني‌ ‌که‌ ‌از‌ رسولي‌ پيروي‌ مي‌كنند ‌که‌ پيامبر درس‌ ناخوانده‌اي‌ ‌است‌ ‌که‌ نام‌ ‌او‌ ‌را‌ نزد خويش‌ ‌در‌ تورات‌ و انجيل‌ نوشته‌ مي‌يابند. آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ [كارهاي‌] پسنديده‌ فرمان‌ مي‌دهد و آنان‌ ‌را‌ ‌از‌ [كارهاي‌] ناپسند باز مي‌دارد. و پاكيزه‌ها ‌را‌ ‌براي‌ آنان‌ حلال‌ مي‌گرداند و ناپاكيزه‌ها ‌را‌ ‌بر‌ آنان‌ حرام‌ مي‌شمارد و بار گرانشان‌ و قيد [و بند] هايي‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌بر‌ [عهده] آنان‌ ‌بود‌، ‌از‌ [دوش‌] شان‌ ‌بر‌ مي‌دارد. ‌پس‌ آنان‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌او‌ ايمان‌ آوردند و ‌او‌ ‌را‌ گرامي‌ داشتند و ‌او‌ ‌را‌ ياري‌ دادند و ‌از‌ نوري‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌او‌ فرو فرستاده‌ ‌شده‌ ‌است‌ پيروي‌ كردند، آنانند ‌که‌ رستگارند } [سوره اعراف آیه 157]

حتی خداوند بلند مرتبه از پیغمبران پیشین عهد و پیمان گرفته بود تا به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورند و او را یاری کنند. آن گاه که او بر انگیخته شد و آنان زنده بودند و قوم خود را به این موضوع خبر دهند تا خبر او در میان تمامی امت ها پراکنده شود. خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ خداوند ‌از‌ پيامبران‌ پيمان‌ گرفت‌ ‌که‌ چون‌ كتاب‌ و حكمت‌ ‌به‌ ‌شما‌ دادم‌، و پيامبري‌ تصديق‌ كننده آنچه‌ [‌از‌ كتابهاي‌ آسماني‌ ‌که‌] ‌با‌ شماست‌ ‌به‌ سويتان‌ آيد. بايد ‌به‌ ‌او‌ ايمان‌ آوريد و ‌او‌ ‌را‌ ياري‌ دهيد. فرمود: آيا اقرار كرديد و عهد مرا ‌بر‌ ‌اين‌ امر پذيرفتيد! گفتند: اقرار كرديم‌. فرمود: گواه‌ باشيد و ‌من‌ [نيز] ‌با‌ ‌شما‌ ‌از‌ گواهانم‌ } [سوره آل عمران آیه 81].

$The_Gospel_of_Matthew.jpg*

انجیل برنابا

محمد پیغمبر خاتم است
"آن گاه که خداوند مرا از زمین بالا برد خداوند شکل و منظره خائن را عوض خواهد کرد تا همه گمان برند که او من هستم اما با وجود این او به بدترین شکل خواهد مرد و من مدتی طولانی در دنیا در آن عار باقی خواهم ماند و اما آن گاه که محمد رسول پاک خدا آمد این لکه را از من می زداید".

قرآن کریم به این بشارت ها اشاره نموده است و از آن ها به درستی و صدق محمد صلی الله علیه و سلم دلالت گرفته است. خدای بلند مرتبه می فرماید {و كافران‌ مي‌گويند: تو ‌رسول‌ [‌خدا‌] نيستي‌. بگو: خداوند [‌به‌ عنوان‌] گواه‌ ميان‌ ‌من‌ و ‌شما‌ كافي‌ ‌است‌. و كسي‌ ‌که‌ علم‌ الكتاب‌ ‌به‌ نزد اوست‌ [بس‌ ‌است‌] } [سوره رعد آیه 43]

و خدای بلند مرتبه می فرماید {و [خبر] ‌او‌ ‌در‌ صحيفه‌هاي‌ پيشينيان‌ [مرقوم‌] ‌است‌ (196)آيا برايشان‌ نشانه‌اي‌ نيست‌ ‌که‌ عالمان‌ بني‌ اسرائيل‌ ‌آن‌ ‌را‌ بدانند!(197)}[سوره شعراء آیه 197-196]

و در باره موضعگیری اهل کتاب می فرماید: کسانی که گمان می رفت نخستین ایمان آورندگان به او باشند زیرا به او شناخت کامل داشتند؛ همان سان که بچه های خود را می شناختند {كساني‌ ‌که‌ ‌به‌ آنان‌ كتاب‌ داده‌ايم‌ ‌او‌ (‌رسول‌ ‌خدا‌ (ص‌)) ‌را‌ مي‌شناسند، چنان‌ ‌که‌ فرزندانشان‌ ‌را‌ مي‌شناسند و بي‌ گمان‌ گروهي‌ ‌از‌ آنان‌ آگاهانه‌ حق‌ّ ‌را‌ پوشيده‌ می دارند}[سوره بقره آیه 146]

و خدای فرماید{و ‌هر‌ گاه‌ ‌از‌ نزد ‌خدا‌ رسولي‌‌-‌ تصديق‌ كننده آنچه‌ ‌با‌ ‌خود‌ داشتند‌-‌ ‌به‌ [سوي‌] آنان‌ آمد، گروهي‌ ‌از‌ اهل‌ كتاب‌، كتاب‌ ‌خدا‌ ‌را‌ پشت‌ سر خويش‌ افكندند، گويي‌ آنان‌ [حقيقت‌ ‌را‌] نمي‌دانند } [سوره بقره آیه 101]

بشارات بر محمد صلی الله علیه و سلم تطبیق یافت و این که او همان رسولی است که خداوند آمدن او را خبر داده بود. اما گروهی از آنان حق را می پوشانند در حالی که می دانند و آن چه در کتاب های مقدس آمده است را پشت سر می اندازند. گویی نمی دانند.

دعوت محمد صلی الله علیه و سلم و معجزات بزرگ او

پیام او صلی الله علیه و سلم شامل توحید و یکتاپرستی خداوند بود. همان گونه که پیام و رسالت تمامی پیغمبران این بوده است. خدای بلند مرتبه می فرماید {و هيچ‌ رسولي‌ ‌را‌ پيش‌ ‌از‌ تو نفرستاديم‌ مگر آنكه‌ ‌به‌ ‌او‌ وحي‌ مي‌كرديم‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌من‌ نيست‌، ‌پس‌ مرا بپرستيد } [سوره انبیاء آیه 25]

و همان گونه که تصدیق کننده تمامی پیغمبران و رسولان پیش از خود بود و در ایمان به آنان هیچ تفاوتی قایل نمی شد ‌{بين‌ هيچ‌ كس‌ ‌از‌ آنان‌ تفاوتي‌ نمي‌گذاريم‌}[سوره بقره آیه 136]

و حتی اگر کسی به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اما به دیگر پیامبران که در قرآن نام برده شده اند، ایمان نیاورد او به محمد صلی الله عیله و سلم ایمان نیاورده و او را تصدیق نکرده: است {از‌ دين‌ آنچه‌ ‌که‌ نوح‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ فرمان‌ داده‌ ‌بود‌ و آنچه‌ ‌که‌ ‌به‌ تو وحي‌ كرده‌ايم‌ و آنچه‌ ‌که‌ ابراهيم‌ و موسي‌ و عيسي‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ فرمان‌ داده‌ بوديم‌ برايتان‌ مقرّر داشت‌ [‌با‌ ‌اين‌ مضمون‌] ‌که‌: دين‌ ‌را‌ ‌بر‌ پا داريد و ‌در‌ ‌آن‌ اختلاف‌ نورزيد.} [سوره شوری آیه 13]

$The_Gospel_of_Matthew.jpg*

انجیل برنابا

انجیل به آمدن محمد بشارت می دهد
"و این باقی خواهد ماند تا زمانی که محمد رسول خدا بیاید و هرگاه او بیاید این فریب را برای کسانی که به قانون خدا ایمان بیاورند آشکار خواهد کرد. در سفر اشعیاء آمده است: من نام تو را محمد قرار دادم ای پاک شده خدا، نام تو تا ابد خواهد بود و در سفر حبقوق آمده است: همانا خداوند از تیمان و قدوس و از کوه فاران آمد. همانا آسمان از روشنایی محمد روشن شد و زمین از ستایش او پر شد. همانگونه که در سفر اشعیائ آمده است: آن چه را به او می دهم به کسی دیگر نداده ام خدای را می ستایم به ستایش او، سخنی که از بهترین جای زمین می آید پس مخلوقات به او شادمان می شوند و توحید خدای را در هر پستی و بلندی اعلام می دارند"

و تاکید نمود که او بنده خداست {بگو: ‌من‌ فقط بشري‌ مانند ‌شما‌ هستم‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌من‌ وحي‌ مي‌شود ‌که‌ معبودتان‌، معبودي‌ يكتاست‌. ‌پس‌ كسي‌ ‌که‌ ‌به‌ لقاي‌ پروردگارش‌ اميدوار ‌است‌ بايد ‌که‌ كار پسنديده‌اي‌ انجام‌ دهد و ‌در‌ پرستش‌ پروردگارش‌ كسي‌ ‌را‌ شريك‌ نياورد } [سوره کهف آیه 110].

و رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم درس ناخوانده بود و چیزی ننوشته بود. و صفات او در کتاب های پیشین آمده بود تا اهل کتاب او را بشناسند آنانی که صفاتش در کتاب های آنان آمده است. همان سان که خدای بلند مرتبه می فرماید {كساني‌ ‌که‌ ‌از‌ رسولي‌ پيروي‌ مي‌كنند ‌که‌ پيامبر درس‌ ناخوانده‌اي‌ ‌است‌ ‌که‌ نام‌ ‌او‌ ‌را‌ نزد خويش‌ ‌در‌ تورات‌ و انجيل‌ نوشته‌ مي‌يابند. آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ [كارهاي‌] پسنديده‌ فرمان‌ مي‌دهد و آنان‌ ‌را‌ ‌از‌ [كارهاي‌] ناپسند باز مي‌دارد. و پاكيزه‌ها ‌را‌ ‌براي‌ آنان‌ حلال‌ مي‌گرداند و ناپاكيزه‌ها ‌را‌ ‌بر‌ آنان‌ حرام‌ مي‌شمارد و بار گرانشان‌ و قيد [و بند] هايي‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌بر‌ [عهده] آنان‌ ‌بود‌، ‌از‌ [دوش‌] شان‌ ‌بر‌ مي‌دارد. ‌پس‌ آنان‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌او‌ ايمان‌ آوردند و ‌او‌ ‌را‌ گرامي‌ داشتند و ‌او‌ ‌را‌ ياري‌ دادند و ‌از‌ نوري‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌او‌ فرو فرستاده‌ ‌شده‌ ‌است‌ پيروي‌ كردند، آنانند ‌که‌ رستگارند } [سوره اعراف آیه 157]

خداوند متعال به دست او به مانند پیغمبران پیشین معجزات حسی زیادی به ظهور رساند. اما معجزه بزرگ او قرآن عظیم است کتابی که اخبار پیشینیان از نخستین تا آخرین آنها؛ در آن بوده و آن هدایت و رحمت و مژده است {و روزي‌ ‌که‌ ‌در‌ [ميان‌] ‌هر‌ امّتي‌ گواهي‌ ‌از‌ خودشان‌ ‌بر‌ آنان‌ ‌بر‌ انگيزيم‌ و تو ‌را‌ ‌بر‌ ‌اين [كافران‌] گواه‌ آريم‌. و ‌بر‌ تو كتاب‌ [آسماني‌] ‌براي‌ روشن‌ ساختن‌ ‌هر‌ چيزي‌ و راه‌ نمودن‌ و رحمت‌ و مژده‌ دادن‌ مسلمانان‌ نازل‌ كرديم‌ } [سوره نحل آیه 89]

$Goethe.jpg*

گوته

شاعر آلمانی
الگو و نمونه برتر
"در تاریخ دنبال نمونه ومثال برتر برای انسان گشتم و آن را در محمد نبی عربی یافتم"

و روشنگری برای مومنان است{اين [قرآن‌] ‌براي‌ مردم‌ دلايل‌ روشن‌ و ‌براي‌ گروهي‌ ‌که‌ يقين‌ مي‌كنند هدايت‌ و رحمت‌ ‌است‌ } [سوره جاثیه آیه 20]

پیغمبر درس ناخوانده بوسیله قرآن موارد اختلافشان را برای مردم بیان نمود {و كتاب‌ ‌را‌ ‌بر‌ تو فرو نفرستاديم‌ مگر [‌از‌ ‌آن‌ روي‌] ‌تا‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ اختلاف‌ ورزيدند،روشن کنی} [سوره نحل آیه 64].

موضعگیری قومش در برابر دعوت او

و با وجود آن که قریشیان کافر؛ راستی و امانتداری او را می دانستند و او را صادق وامین می نامیدند، اما او را تکذیب کردند. خداوند بلند مرتبه آنان را به چالش ومبارزه طلبید. تا تمامی آنها و به همراه جنیان مانند این قرآن را بیاورند{بگو: ‌اگر‌ انس‌ و جن‌ گرد آيند ‌بر‌ آنكه‌ مانند ‌اين قرآن‌ آورند، هرگز نمي‌توانند مانندش‌ آورند و ‌اگر‌ چه‌ برخي‌ ‌از‌ آنان‌ ياور برخي‌ [ديگر] باشند. } [سوره اسراء آیه 88]

$Michael_Hart.jpg*

مایکل هارت

نویسنده امریکایی
به پرس و قرآن به تو پاسخ می دهد
" قرآن را مورد بررسی قرار دادم ؛پاسخ همه پرسش های زندگی را در آن یافتم"

آن را تکذیب کردند وبا وجود توان زبانی و مهارتشان ناتوان ماندند. پس آنان را به مبارزه طلبید تا به همراهی هرکس که می خواهند ده سوره از آن را بیاورند {آيا مي‌گويند: ‌آن‌ ‌را‌ ‌بر‌ ساخته‌ ‌است‌! بگو: ‌اگر‌ راستگو هستيد، ده‌ سوره ‌بر‌ ساخته‌ مانند ‌آن‌ بياوريد و ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ بتوانيد ‌در‌ برابر خداوند [‌به‌ ياري‌] فرا خوانيد .} [سوره هود آیه 13]

اما ناتوان ماندند. پس آنان را به مبارزه طلبید تا یک سوره به مانند آن بیاورند {و ‌اگر‌ ‌از‌ آنچه‌ ‌که‌ ‌بر‌ بنده ‌خود‌ نازل‌ كرده‌ايم‌، ‌در‌ شك‌ّايد، ‌اگر‌ راستگوييد يك‌ سوره‌ مانند ‌آن‌ بياوريد و گواهانتان‌ ‌را‌‌-‌ ‌در‌ برابر خداوند‌-‌ [‌به‌ ياري‌] بخوانيد، } [سوره بقره آیه 23]

اما از آن نیز عاجز و ناتوان ماندند در حالی که آنان صاحبان بلاغت و فصاحت بودند.

$Abdul_AhadDawud.jpg*

دیوید بنجامین کلدانی

اسقف پیشین موصل
و برای مردم می ستایم
"عبارتی که در میان مسیحیان مشهور است این است: عظمت در بالا از آن خداست و در زمین صلح و برای مردم شادمانی.. در حالی که این سخن این چنین نبوده است بلکه چنین بوده است: عظمت در بالا از آن خداست و در زمین از آن اسلام و در میان مردم از آن احمد"

تکمیل نعمت و یاری و تایید الهی

کفار قریش، تکذیب خود را ادامه دادند. خداوند به پیغمبر خود دستور داد تا صبر و شکیبایی پیشه کند. همان سان که پیغمبران صاحب عزم و اراده در پیش از او: ابراهیم، نوح، موسی و عیسی شکیبایی پیشه کرده بودند {پس‌ چنان‌ ‌که‌ پيامبران‌ اولو العزم‌ شكيبايي‌ ورزيدند، شكيبا باش‌}[سوره احقاف آیه 35]

پس شکیبایی پیشه کرد و دعوتش را ادامه داد. آنان را دعوت می داد و با سخنان و رفتار خود آنان را آموزش می داد. پس خداوند متعال او را کفایت نمود و از او حمایت کرد {اي‌ پيامبر، خداوند تو ‌را‌ و كساني‌ ‌از‌ مؤمنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌از‌ تو پيروي‌ كرده‌اند كافي‌ ‌است‌ .} [سوره انفال آیه 64] {آيا خداوند ‌براي‌ بنده‌اش‌ بس‌ نيست‌!} [سوره زمر آیه 36]

و او را بر آنان یاری داد. همان سان که پیغمبران و رسولانش را یاری ونصرت داده بود {خداوند مقرّر داشته‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ يقين‌ ‌من‌ و رسولانم‌ پيروز مي‌شويم‌. بي‌ گمان‌ خداوند تواناي‌ پيروزمند ‌است‌ } [سوره مجادله آیه 21]

و خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌به‌ راستي‌ وعده ‌ما ‌در‌ حق‌ّ بندگان‌ رسالت‌ يافته ‌ما ‌از‌ پيش‌ صدور يافته‌ ‌است‌ (171)آنانند ‌که‌ ياري‌ خواهند شد (172)بي‌ گمان‌ سپاهيان‌ ‌ما هستند ‌که‌ پيروزند (173)} [سوره صافات آیه 173-171] ‌{به‌ يقين‌ ‌ما رسولانمان‌ و كساني‌ ‌را‌ ‌که‌ ايمان‌ آورده‌اند، ‌در‌ زندگي‌ دنيا و روزي‌ ‌که‌ گواهان‌ [‌براي‌ گواهي‌ دادن‌] برخيزند، ياري‌ مي‌دهيم‌ [سوره غافر آیه 51].

کافران خواستند تا جلوی دعوت او را بگیرند و نور آن را خاموش سازند. اما خداوند نور خود را به کمال رساند {مي‌خواهند ‌با‌ سخنان‌ ‌خود‌ نور ‌خدا‌ ‌را‌ فرونشانند و خداوند كامل‌ كننده نور ‌خود‌ ‌است‌ و ‌هر‌ چند كافران‌ ناخوش‌ ندارند (8)اوست‌ كسي‌ ‌که‌ رسولش‌ ‌را‌ ‌با‌ هدايت‌ و دين‌ حق‌ فرستاد ‌تا‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بر‌ همه‌ اديان‌ چيره‌ گرداند. و ‌هر‌ چند مشركان‌ ناخوش‌ دارند } [سوره صف آیه 9]

$Henri_de_Castries.jpg*

هنری دی کاستری

سرگرد پیشین ارتش فرانسه
قرآن معجزه است
"قرآن بر اندیشه ها چیره می شود و تمامی قلب را می پوشاند و این دلیل راستی محمد صلی الله علیه و سلم است که بر او نازل شده است"

پس نعمت خود را به کمال رساند و اسلام را پیروز گرداند و در تمام ادیان بر توحید خداوندی تاکید کرد و با این رسالت و یا این دین نعمت خودش را بر بشریت به اتمام رساند {امروز دينتان‌ ‌را‌ ‌براي‌ ‌شما‌ كامل‌ كردم‌ و نعمت‌ خويش‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌شما‌ تمام‌ نمودم‌ و اسلام‌ ‌را‌ [‌به‌ عنوان‌] دين‌ ‌براي‌ ‌شما‌ پسنديدم‌.} ‌[سوره مائده آیه 3]

و دین را حفظ کرد و این رسالت را تا به روز قیامت باقی گذاشت {بي‌ گمان‌ ‌ما قرآن‌ ‌را‌ فرو فرستاده‌ايم‌ و ‌به‌ راستي‌ ‌ما نگهبان‌ ‌آن‌ هستيم‌ } [سوره حجر آیه 9]

و این پایان بخش رسالت تمامی پیغمبران است {محمّد‌ (ص‌) پدر هيچ‌ كس‌ ‌از‌ مردان‌ ‌شما‌ نيست‌، بلكه‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ و خاتم‌ پيامبران‌ ‌است‌ و خداوند ‌به‌ همه‌ چيز داناست‌ } [سوره احزاب آیه 40]

و این رسالت پابرجاست تا زمانی که خداوند زمین و زمینیان را به ارث برد.

رسالت پابرجا در حفظ و حراست خداوند، تا به روز قیامت کدامین است...؟!
Tags: