اعجاز در قرآن و سنت

اعجاز در قرآن و سنت

اعجاز در قرآن و سنت

صورت های مختلف اعجاز در قرآن کریم

هر پیغمبری آیه و نشانه ای داشته که درستی و صحت نبوت او را ثابت می کرد است. برای مثال علامت نبوت موسی علیه السلام عصا و نشانه نبوت عیسی علیه السلام آن بود که به امر خداوند کور را بینا می ساخت و بیمار مبتلا به پیسی را شفا داده و مردگان را زنده می کرد. و نشانه و معجزه پیغمبر خاتم چنان بود که برای هر زمان و مکان تا زمانی که بشریت در زمین است، صلاحیت داشته باشد و آن این قرآن عظیم است. اگر قرآن کتاب هدایت باشد پس این کتاب مبارک همه اش معجزه بوده و اعجاز این قرآن تا هنوز نشانه درستی و صحت رسالت و نبوت رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم است و اینکه او پیغمبری از طرف خالق، رازق زنده پابرجاست. و کتاب فرستاده شده به همراه او برای هر زمان و مکانی صلاحیت دارد. علاوه بر انواع اعجاز که پیش از این گفته شد؛ قرآن همچنین در زمینه طرح اخبار علمی معجزه است، همان گونه که تحقیقات محققین معاصر در علوم طبیعی آن را کشف کرده است مباحثی که فقط در عصر جدید برای بشر هویدا شده اند برای نمونه: مراحل آفرینش انسان و آفرینش جنین با دقیق ترین توصیفات، صدها سال پیش از اینکه انسان از آن خبری داشته باشد. خداوند بلند مرتبه می فرماید {و ‌به‌ راستي‌ انسان‌ ‌را‌ ‌از‌ چكيده گل‌ آفريديم‌ (12) سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ قرارگاهي‌ استوار نطفه‌اي‌ قرار داديم‌ (13)سپس‌ نطفه‌ ‌را‌ خون‌ بسته‌ گردانيديم‌، ‌آن‌ گاه‌ [‌آن‌] خون‌ بسته‌ ‌را‌ [‌به‌ صورت‌] گوشت‌ پاره‌اي‌ ‌در‌ آورديم‌. ‌آن‌ گاه‌ [‌آن‌] گوشت‌ پاره‌ ‌را‌ استخوانهايي‌ ساختيم‌. سپس‌ ‌بر‌ ‌آن‌ استخوانها گوشت‌ پوشانديم‌. ‌آن‌ گاه‌ ‌او‌ ‌را‌ [‌به‌] آفرينشي‌ ديگر آفريديم‌. بزرگ‌ ‌است‌ خداوند، بهترين‌ آفرينندگان‌. (14)} [ سوره مومنون آیه 14-12]

و خداوند می فرماید {شما‌ ‌را‌ ‌در‌ شكمهاي‌ مادرانتان‌ ‌با‌ آفرينشهاي‌ پياپي‌ ‌در‌ تاريكيهاي‌ سه‌گانه‌ مي‌آفريند. خداوند، پروردگارتان‌ ‌اين ‌است‌ ‌که‌ فرمانروايي‌ ‌از‌ ‌آن‌ اوست‌. معبود [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌، ‌پس‌ [‌از‌ حق‌ّ] ‌به‌ كجا برگردانده‌ مي‌شويد! } [ سوره زمرآیه 6]

و آن گاه که پزشکان به منابع و اکتشافات خود بازگشتند، آن را همان گونه یافتند که خداوند دانای باریک بین خبر داده بود و علاوه بر آن مکان احساس در جسم را نیز مشخص کرده بود. خداوند بلند مرتبه می فرماید {آنان‌ ‌که‌ ‌به‌ آيات‌ ‌ما كفر ورزيدند، زودا ‌که‌ آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ آتش‌ [جهنّم‌] ‌در‌ آوريم‌. ‌هر‌ گاه‌ پوستهايشان‌ پخته‌ شود، پوستهايي‌ ‌غير‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌براي‌ آنان‌ جايگزين‌ كنيم‌ ‌تا‌ [طعم‌] عذاب‌ ‌را‌ بچشند. بي‌گمان‌ خداوند پيروزمند فرزانه‌ ‌است‌ } [ سوره نساءآیه 56]

و در باره گسترش فضا می فرماید{و آسمان‌ ‌را‌ ‌با‌ توانمندي‌ بنا نهاديم‌ و بي‌ گمان‌ ‌ما تواناييم‌ } [ سوره ذاریات آیه 47]

$Dr._YoshiodiKozan.jpg*

پرفسور یوشیودی کوزان

مدیر رصدخانه توکیو
ویژگی های جنین
"من در این هیچ گونه صعوبتی نمی یابم که بپذیرم قرآن کلام خداوند است، زیرا بر اساس دانش قرن هفتم نمی توان ویژگی های جنین را تعریف کرد و تنها نتیجه معقول آن است که این اوصاف از طرف خداوند بر محمد وحی شده اند".

و در باره حرکت و سیر خورشید در محور خود، می فرماید {و شب‌ [نيز] برايشان‌ نشانه‌اي‌ ‌است‌. [روشنايي‌] روز ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ جدا مي‌سازيم‌. ‌آن‌ گاه‌ آنان‌ ‌به‌ تاريكي‌ ‌در‌ آيند (37)و آفتاب‌ [‌در‌ مسيري‌ ‌که‌] قرارگاهش‌ ‌است‌ سير مي‌كند. ‌اين تقدير [خداوند] پيروزمند داناست‌ (38)} [ سوره یس آیه 38-37].

صورت های اعجاز در سنت نبوی

سنت نبوی نیز از این اعجاز خالی نیست، از ام المومنین سیده عائشه رضی الله عنها روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند:" هر انسان از سیصد و شصت مفصل آفریده شده است پس هر کس الله اکبر یا الحمدلله یا لااله الا الله یا سبحان الله یا استغفرالله بگوید و یا اینکه سنگی و یا خاری و یا استخوانی را از راه مردم بردارد و یا امر به معروف و نهی از منکر کند، به اندازه تعداد آن مفاصل[1] او نفس خود را از آتش جهنم رهانده است"( روایت در صحیح مسلم است)

[1]سلامی به معنی مفصل است و برای تمام استخوان های بدن استفاده شده است. و مفاصل آن قسمتی از استخوان است که محل التقای استخوان ها با هم است

امروزه از جهت علمی ثابت شده است که بدون این مفاصل در جسم آدمی، او نمی توانست از زندگی بهره ببرد و قادر نبود به وظیفه خلافت در زمین قیام کند. از این جهت بر انسان لازم است تا وظیفه شکرگذاری نسبت به خداوند رابرای این نعمت ها در هر روزانجام بدهد. نعمت هایی که به زیبایی آفرینش خداوند گواهی می دهند. نکته اعجاز در این حدیث، تعداد دقیق مفاصل آدمی در این روایت است و این اندازه دقیق در زمانی گفته شده است که هیچ کس کمترین دانشی در این باره نداشته است و حتی اکثریت قاطع مردم در این ابتدای قرن بیست و یکم نیز از این موضوع خبر ندارند. حتی تعدادی از اساتید دانش پزشکی نیز از این مطلب خبر ندارند.

$Henri_de_Castries.jpg*

هنری دی کاستری

سرهنگ پیشین در ارتش فرانسه
پیغمبری درس ناخوانده
"عقل حیران می ماند که چطور ممکن است که این چنین آیاتی از مردی درس ناخوانده گفته شده باشد در حالی که تمامی شرق بر این اقرار می کند که ذهن آدمی از آوردن مانند آنها در لفظ و معنا ناتوان است".

تا اینکه همین اواخر به طور دقیق مشخص شد که تعداد مفاصل در جسم آدمی دقیقا همانطور که مصطفی صلی الله علیه و سلم پیش از چهارده قرن شمرده است، سیصد و شصت مفصل است از این تعداد 147 بند در ستون فقرات و 24 بند در سینه و 86 بند در نیمه تنه بالا بدن و 88 بند در نیم تنه پایین بدن و 15 بند در لگن خاصره قرار دارد.

چه کس این را به پیامبر درس ناخوانده آموخت؟

پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که چه کسی جز خداوند آفریننده و خالق ممکن است خاتم پیغمبران صلی الله علیه و سلم را به این موضوع خبر داده باشد؟ موضوعی که یک حقیقت علمی بسیار دقیق است که بشریت فقط در انتهای قرن بیستم به آن دست یافته است.

چه کسی از مصطفی صلی الله علیه و سلم خواست تا به چنین موضوع گمنامی بپردازد؟ اگر خداوند بلند مرتبه با علم فراگیر خود نمی دانست که انسان روزی به این فهم دقیق از بدن خود دست خواهد یافت. و این نقطه ی نورانی در این حدیث شریف، گواهی بر راستی نبوت این رسول خاتم خواهد شد و گواهی خواهد بود بر درستی ارتباط او با وحی آسمان.

$Debora Botter.jpg*

دبیورا بوتر

روزنامه نگار امریکایی
معجزات هستی
"چگونه محمد آن مرد درس ناخوانده که در یک محیط جاهلی رشد کرده بود توانست معجزات هستی را آن سان که قرآن توصیف می کند، بشناسد. معجزاتی که حتی تا به امروز دانش جدید برای کشف آن ها سعی می کند؟ پس بدون تردید این سخنان از طرف پروردگار عز و جل هستند".

اما اگر راه دانش و تمدن در مسیر اخلاق نباشد، آن تمدن نابودگر و آن دانش برای نابودی و سیه روزی و هلاکت و دور کردن مردم از سعادت وبدور از خدمت برای آنها خواهد بود!

پس مسیر دانش و تمدن هم مسیر اخلاق است. همانگونه که راه سعادت و خوشبختی بدون دانش و تمدن، خرافه و بدعت گذاری خواهد بود. پس راه و مسیر دانش و تمدن بدون اخلاق، نابودگر افراد و ملتها وجامعه بشری خواهد بود..
Tags: