این تنها راه است

این تنها راه است

این تنها راه است

تنها راه سعادت بشریت

هر آدم عاقل و منصفی آن را درک می کند. اگر چه به ظاهر آن را نپذیرد,اما او می داند که راه سعادت ابدی همین است. و آنان مثل آن دسته ای هستند, که موسی را بعد از این که معجزات را برای آنان ارائه داد, انکار کردند. و خداوند متعال در باره آنان می گوید{و ‌آن‌ [ها] ‌را‌ ‌در‌حالي‌ ‌که ‌دلهايشان‌ ‌آن‌ [ها] ‌را‌ باور داشته‌ ‌بود‌، ‌از ‌روي ‌ستم‌ و سركشي ‌انكار كردند. ‌پس ‌بنگر سرانجام‌ فسادكاران ‌چگونه‌ ‌بود‌ (14)} [ سوره نمل آیه 14]

بسیاری از افراد منصف و عاقل- حتی کسانی که مسلمان نشده اند- می دانند که تنها راه خوشبختی دوجهان برای تمامی بشریت همین راه است. این تنها راهی است که, هر انسان آزاد و شجاع به آن اعتراف می کند. کسی که در رای و نظرش با خودش, با وجود تنگ نظری ها و عدم وجود آزادی بیان شجاع بوده و هیچ ترسی نه از خودش, نه از مردم و نه از آینده و یا تبلیغات و پیش داوری های ذهنی پیشین مانع گردن نهادن اش به این دین نمی شود. مردم بسیار زیادی به سبب ترس و یا روابط اجتماعی از گردن نهادن به راه سعادت و خوشبختی باز ماندند. خداوند بلند مرتبه می فرماید{ ‌پس‌ ‌اگر‌مؤمنيد ‌از‌آنان ‌مترسيد و ‌از‌ ‌من‌ بترسيد (175)} [ سوره آل عمران آیه 175].

$Mary_Oliver.jpg*

ماری اولیفر

شاعر امریکایی
دل را در چنگ خود می گیرد
" بعد از اینکه ادیان مختلف را در جهان مورد بررسی قرار دادم, به این نتیجه رسیدم که اسلام تنها دینی است که در معتقدین به خود و غیر معتقدین خود به یک اندازه تاثیر می گذارد. بزرگترین فضیلت اسلام آن است که دل ها را به صورت ناگهانی در چنگ می گیرد. گویی که اسلام آنها را با توانی جادو گونه به سوی خود می کشاند. و انسان هایی که ذهن های باز دارند به سوی آن جذب می شوند"

راه این است.. آری راه این است. راه عزت و کرامت و راه رحمت و خیرخواهی , راه دانش و تمدن , راه اخلاق و اگر در این مسیر ابتلا و آزمایشی است آن سنت و قانون زندگی است, تا راستگو از دروغگو باز شناخته شود. خراوند می فرماید{كسي‌ ‌که‌ مرگ ‌وزندگي‌ ‌را‌ آفريد ‌تا‌ ‌شما‌ ‌را‌ بيازمايد ‌که‌كداميك‌ ‌از‌ ‌شما‌ نيكوكارتر ‌است‌! و ‌او ‌پيروزمن دآمرزگار ‌است‌ (2)} [ سوره ملک آیه 2].

$Dr._Murad_Hofmann.jpg*

د. مراد هوفمان

سفیر آلمان
به کاروان بپیوند
"انتشار بی برنامه وخود بخود اسلام از ویژگی های اسلام در طول تاریخ است.و این به آن سبب است که اسلام دین فطرت است که بر قلب مصطفی نازل شده است"

راه این است.. پیش از ما, پیغمبران و رسولان بر این راه رفته و صحابه و تابعین آنها از هر قوم و نژاد و زبان, بر این مسیر گام نهاده اند.و این همان راهی است که در آینده نزدیک دوباره بر قلوب و بر جامعه بشری چیره می شود. رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرماید: "این امر به هر کجا شب و روزی است, خواهد رسید و هیچ خانه یا چادری باقی نخواهد ماند, مگر اینکه به رضایت و خوشی و یا به ناخوشی صاحبان آن به آن وارد خواهد شد. که خداوند به آن اسلام را عزیز و کفر را خوار و پست می گرداند." (روایت از احمداست.) پس به همراه کاروان رونده در این مسیر باش که در مسیر سعادت ابدی روان است.

$Dr._Murad_Hofmann.jpg*

د.مراد هوفمان

سفیر المانی
پروژه ای برنامه ای جاویدان
"اسلام زندگی ای جایگزین با یک برنامه جاویدان است که هرگز کهنه نمی شود و صلاحیت آن از بین نمی رود. اگر چه برخی آن را کهنه گمان می کنند. اما آن تازه ونو بوده و آینده را نیز در بر دارد. و هیچ زمان و مکانی آن را محدود نمی سازد. اسلام موجی فکری و یا یک مد نیست. آن می تواند منتظر بماند.. این را بعید ندان که دوباره مشرق زمین رهبری دنیای متمدن را به دست گیرد. تا هنوز این عبارت درست است که می گوید: "نور از مشرق می آید".

راه این است.. و رستگاری همین.. و سعادت و خوشبختی همین است. و به هر قلبی که وارد شد, آن را پر از احساس خوشی و شادمانی و سعادت می گرداند، خود را از این سعادت محروم مگردان. و بر خود ستم روا مدار. از ستم بر خود بپرهیز و راه خوشبختی را در پی بگیر. ‌{هر‌كس‌ ‌در‌حالي‌ ‌که ‌مؤمن‌ ‌است ‌كار شايسته‌ انجام‌دهد، مرد ‌باشد‌ ‌ يا ‌ زن‌، ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ زندگاني‌اي ‌پاك‌زنده ‌مي‌داريم ‌و پاداششان‌ ‌را‌ ‌به‌ [حسب‌] نيكوترين ‌آنچه‌ مي‌كردند، ‌به‌آنان‌مي‌دهيم‌ (97)} [ سوره نحل آیه 97].

$Jeffrey_Lang.jpg*

جیفری لانگ

ریاضیدان امریکایی
پر کردن خلا روحی
"در یک لحظه خاص از زندگیم، خداوند با دانش و رحمتش بر من لطف نموده و بعد از اینکه مرا در انتهای درد و عذاب یافت, مرا به اسلام رهنمون شد. و من مسلمان شدم. پیش از اسلام من در زندگی خود معنی دوست داشتن را نمی دانستم. اما آن گاه که قرآن را خواندم احساس کردم که رحمت و لطفی فراوان و عظیم مرا در برگرفته و احساس کردم که دوستی و عشق در دل من جریان یافت. چیزی که مرا به سوی اسلام کشاند دوستی بی نهایت نسبت به خداوند بود."

راه همین است. آن را محکم بگیر، و به آن شادمان و خوشبخت شده و در دنیا را با سعادت و آسایش و آرامش زندگی کن. و از یاد نبر که, آن چه به نزد خداوند است, بهتر و پابرجاتر است. و راحتی و شادمانی آخرت, راحتی ای ابدی و همیشگی است. و همانا پروردگار و صاحب ما آن را یک راه قرار داده است. سعادت دنیا و آخرت. و بدبختی دنیا و آخرت را در راههای فراوانی گرد آورده است. خداوند متعال می فرماید{و ‌هر‌كس‌ ‌از‌ياد ‌من ‌رويگردان‌ شود،زندگاني‌اي ‌تنگ‌ خواهد داشت ‌و روز قيامت‌ ‌او‌ ‌را‌ نابينا برانگيزيم‌124)) گويد: پروردگارا،چرا مرا نابينا برانگيختي‌ حال‌ آنكه‌ [‌در‌دنيا] بينا بودم‌! (125)}[ سوره طه 125]

و همچنین می فرماید {فرمايد: بدينسان‌ ‌بود‌ ‌که‌ آيات‌ ‌ما برايت‌ آمد و ‌آنها‌ ‌را‌ فراموش‌ كردي ‌و بدينسان ‌امروز [درباره] توفراموشي‌ روا داشته ‌شود (126)}[ سوره طه ایه 126]

آغاز و سرانجام راه

پی بترس از اینکه این راه را از یاد ببری, یا خود را به فراموشی بزنی.. چرا که دقیقا راه سعادت همین است .

راه همین است.. و این راهی است آسان. از توحید و یکتاپرستی در دل آغاز می شود. و به تصدیق به اعضا می رسد. و لازمه آن ایمان آوردن به همه پیغمبران و رسولان است. و به رسیدن به سعادت ابدی و همیشگی در سرای دیگر پایان می یابد. با گفتن شهادتین آغاز می شود. که عبارتند از: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، و با دیدار خداوند در بهشت و دیدار رسول او منتهی می شود.

$Donald_Rockwell.jpg*

دونالد رکویل

شاعر امریکایی
لا اله الا الله محمد رسول الله
"آن گاه که خداوند را شناختی و به او ایمان آوردی، پس اسلام به تو می گوید که خداوند از رگ گردن به تو نزدیک تر بوده و تو برای رسیدن به او نیازی به واسطه نداری و نیاز به کاهنی نداری تا پیش او اعتراف کنی و او توبه تو را بپذیرد. همچنین نیاز به معبدی نداری که عبادت جز در آن انجام نگیرد."

پس الان بگو: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. و زندگی سعادتمند را آغاز کرده و با این سعادت از این دنیا کوچ کن. و از قبرت با سعادت و شادمانی برخاسته, و به سوی بهشتهای سعادت و جاودانی پر بکش.. راه این است.. و اگر تو این مسیر را انتخاب نکنی, بر رسول وظیفه دیگری جز ابلاغ کردن نیست. خداوند عظیم الشان می فرماید{پس‌ ‌اگر‌روي‌گردانيد [بدانيد ‌که‌ ‌من‌] آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌آن‌ ‌به‌ سوي‌ ‌شما‌ رسالت ‌يافته‌ام‌، ‌به‌ ‌شما‌ رساندم‌ و پروردگارم ‌قومي‌ جز ‌شما‌ ‌را‌ جايگزين‌ مي‌سازد. وهيچ‌ زياني‌ ‌به‌ ‌او‌نمي ‌توانيد برسانيد. پروردگارم‌ ‌بر‌همه ‌چيزنگهبان‌ ‌است‌ (57)} [ سوره هود ایه 57].
Tags: