نیاز جامعه به دین

نیاز جامعه به دین

نیاز جامعه به دین

جوامع چقدر به دین نیاز دارند؟

$Ernest_Renan.jpg*

ارنست رینان

مورخ فرانسوی
دلیل گویا
"ممکن است هر آن چه را که ما به آن علاقه داریم از بین برود و آزادی استفاده از عقل و دانش و صنعت را از دست بدهیم. اما محال است که دین محو شود و از بین برود؛ بلکه این دلیل گویا برای بطلان مذاهب مادی ای خواهد ماند که می خواهند انسان را در تنگناها و کوره راه های پست زندگی زمینی محدود کنند

اگر انسان بسیار نیازمند دین باشد پس نیاز جامعه به آن بیشتر و ضروری تر است دین سپر محافظ جامعه است. چرا که زندگی بشری بدون همکاری میان اعضای آن در خیر پابرجا نمی ماند {و ‌بر‌ نيكوكاري‌ و پرهيزگاري‌ ‌با‌ همديگر همكاري‌ كنيد و ‌بر‌ گناه‌ و ستم‌ همكاري‌ مكنيد} [سوره مائده آیه 2] .

و این همکاری بدون وجود یک نظام و سیستم که وظایف هر کس را مشخص کند و حقوق آن ها را ضمانت کند صورت نمی گیرد، و این نظام و سیستم باید از جانب خدای لطیف خبیر باشد چرا که او به نیازهای بشر داناتر است {آيا كسي‌ ‌که‌ [همه‌ چيز ‌را‌] آفريده‌ ‌است‌، نمي‌داند! و اوست‌ باريك‌ ‌بين‌ آگاه‌ } [سوره ملک آیه 14]

$felip-hata.jpg*

فیلیپ حتی

مورخ لبنانی
شریعت و قانون حق
" شریعت اسلام در میان قضایای دینی و دنیوی تفاوتی قائل نیست، آن بر رابطه انسان با خدا و وظایف انسان در برابر خدا تاکید کرده و آن را منظم می سازد ؛ همان کاری که به نسبت رابطه انسان با برادر مسلمانش انجام می دهد. و تمام دستورها و منهیات خداوند- آن چه به امور دینی و دنیایی غیره مرتبط است- در قرآن آمده است. در قرآن بیش از شش هزار آیه وجود دارد که حدود هزار آیه به تشریع و قانونگذاری مرتبط است".

هراندازه بشریت از دین و از قانون و نظام آن فاصله بگیرد بیشتر در سرداب های شک، تردید، گمراهی، سرگردانی، بدبختی و شقاوت فرو می رود.

تاثیر نیروی دینداری در یکپارچگی و استقرار جامعه

در روی زمین نیرویی که با نیروی دین هماورد باشد وجود ندارد هیچ نظامی به مانند آن نمی تواند ضمانت احترام به قانون و استقرار نظام و فراهم کردن اسباب راحتی و آرامش در آن را فراهم سازد، راز در آن است که انسان موجودی برتر از دیگر موجودات زنده است، انگیزه و محرک او در فعالیت ها و حرکات اختیاریش از ایمانی سرچشمه می گیرد که سبب تزکیه روح و پاکدستی اعضاء می گردد و باعث می شود تا درون و نهان خود را به مانند کارهای آشکار خود مراقبت کند {و ‌اگر‌ سخن‌ [‌خود‌] ‌را‌ آشكار كني‌ [‌ يا ‌ ‌آنها‌ ‌را‌ نهان‌ داري‌] بدان‌ ‌که‌ ‌او‌ نهان‌ و نهانتر ‌را‌ مي‌داند } [سوره طه آیه 7] .

$Thomas_Arnold.jpg*

توماس آرنولد

شرق شناس بریطانیایی
در دین جایی برای خواهشات نیست
از جمله اسباب بسیار مهم پذیرش اسلام که محمد در ابتدای ورود در مدینه دریافت کرد، آن بود که او برای قشر روشن فکر مدینه که نسبت به هرج و مرج پیش آمده در مدینه ناراحت بودند راه حل ارایه داد. و این به سبب نظام محکم اسلام بود و رام کردن امیال سرکش مردم در برابر قوانین منظم که سلطه و قدرتی آن ها را وضع کرده بود که بر امیال فردی چیره بودند"

انسان همیشه به وسیله یک باور و عقیده رهبری می شود خواه این باور درست و صحیح باشد و یا غلط و نادرست. اگر باور و عقیده او درست باشد همه چیز او درست می شود و اگر فاسد و غلط باشد همه چیز او فاسد می شود. به همین سبب دین ضامن رفتار عادلانه مردم در بین یکدیگر است و این یک ضرورت اجتماعی است عجیب نیست که جایگاه دین در نزد ملت ها چون جایگاه قلب در بدن باشد.

$Floter.jpg*

ولتر

فیلسوف فرانسوی
عقل هایتان کجاست؟
"چرا در ذات الله شک و تردید می کنید؟ اگر او نمی بود زنم به من خیانت می کرد و خدمتکارم از من سرقت می کرد"؟

اگر دین به طور عموم این جایگاه را دارد و امروزه تعدد ادیان و آئین ها در این جهان به خوبی مشاهده می شود، و می بینیم که هر ملت و قوم به آن چه از باورها و آئین ها دارند خشنود است و به آن چنگ زده و پایبند است، با توجه به این، دین صحیح که اهداف مورد نظر بشر را محقق سازد چیست؟ و ضوابط و شرایط دین حق کدامند؟
Tags: