ما به کدامین دین نیاز داریم؟

ما به کدامین دین نیاز داریم؟

ما به کدامین دین نیاز داریم؟

دین اخلاقی

$Deviad hyom.jpg*

دیوید هیوم

فیلسوف اسکاتلندی
دلایل خود را بیاورید
" حکیم کسی است که ایمانش را بر اساس دلایل و براهین استوار کرده باشد".

به فضایل اخلاق و کارهای شایسته دعوت کند، خدای عظیم الشان می فرماید {بگو: بياييد ‌تا‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ پروردگارتان‌ ‌بر‌ ‌شما‌ حرام‌ نموده‌ ‌است‌، ‌بر‌ خوانم‌، آنكه‌ چيزي‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌او‌ شريك‌ مسازيد و ‌به‌ پدر و مادر نيكي‌ كنيد و ‌از‌ بيم‌ فقر فرزندانتان‌ ‌را‌ مكشيد. ‌ما ‌به‌ ‌شما‌ و آنان‌ روزي‌ مي‌دهيم‌. و ‌به‌ [كارهاي‌] ناشايست‌، آنچه‌ ‌از‌ ‌آن‌ پيدا و ‌ يا ‌ پوشيده‌ ‌باشد‌، نزديك‌ مشويد. و جاني‌ ‌را‌ ‌که‌ خداوند [كشتنش‌] ‌را‌ حرام‌ نموده‌ ‌است‌ جز ‌به‌ حق‌ّ مكشيد، ‌اين حكم‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ سفارش‌ نموده‌ ‌است‌ ‌باشد‌ ‌که‌ خرد ورزيد (151) و ‌به‌ مال‌ يتيم‌ نزديك‌ نشويد. مگر ‌به‌ شيوه‌اي‌ ‌که‌ ‌آن‌ بهتر ‌است‌ ‌تا‌ آنكه‌ ‌به‌ كمال‌ رشدش‌ برسد و ‌به‌ داد [و انصاف‌] پيمانه‌ و ترازو ‌را‌ كامل‌ كنيد، هيچ‌ كس‌ ‌را‌ مگر ‌در‌ حدّ توانش‌ تكليف‌ نمي‌كنيم‌ و چون‌ [‌به‌ داوري‌ ‌ يا ‌ شهادت‌] سخن‌ گوييد، ‌به‌ انصاف‌ سخن‌ گوييد و ‌هر‌ چند [محكوم‌ ‌عليه‌] خويشاوند ‌باشد‌. و ‌به‌ عهد ‌خدا‌ وفا كنيد، ‌اين حكم‌ [‌است‌ ‌که‌] ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ سفارش‌ نموده‌ ‌است‌ ‌تا‌ پند پذيريد (152) و آنكه‌ راه‌ راست‌ ‌من‌ ‌اين‌ ‌است‌، ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ پيروي‌ كنيد و ‌از‌ راههاي‌ [ديگر] پيروي‌ مكنيد ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ راه‌ ‌او‌ [‌خدا‌] جدا كنند. ‌اين ‌است‌ حكمي‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ سفارش‌ نموده‌ ‌است‌ ‌تا‌ پروا پيشه‌ كنی(153)} [سوره انعام 153-151].

$Albert_Camus.jpg*

البرکامو

فیلسوف فرانسوی
ارزش مرد به اخلاق اوست
" مرد بدون اخلاق بسان وحشی ای است که در این جهان رها شده است".

و خدای بلند مرتبه می فرماید ‌{به‌ راستي‌ خداوند ‌به‌ داد و نيكوكاري‌ و بخشيدن‌ ‌به‌ خويشان‌ فرمان‌ مي‌دهد و ‌از‌ ناشايستي‌ و كار ناپسند و تجاوز باز مي‌دارد. ‌به‌ ‌شما‌ اندرز مي‌دهد ‌باشد‌ ‌که‌ پند پذيريد } [سوره نحل آیه 90] .

دینی که به دروغ یا کشتن یا ستم و یا دزدی یا تجاوز یا نافرمانی یا مانند آن فرامی خواند نمی تواند دینی صحیح باشد.

دین نظم و سیستم

رابطه انسان با خدایش و رابطه انسان ها را با یکدیگر منظم کند، خدای بلند مرتبه می فرماید ‌{به‌ جاي‌ ‌او‌ نمي‌پرستيد مگر نامهايي‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌خود‌ و نياكانتان‌ نهاده‌ايد ‌که‌ خداوند هيچ‌ دليلي‌ ‌بر‌ [حقّانيّت‌] ‌آنها‌ نفرستاده‌ ‌است‌. فرمانروايي‌ جز خداوند ‌را‌ نيست‌. فرمان‌ داده‌ ‌است‌ ‌که‌: جز ‌او‌ ‌را‌ بندگي‌ نكنيد، دين‌ استوار ‌اين‌ ‌است‌ ولي‌ بيشتر مردم‌ نمي‌دانند } [سوره یوسف آیه 40].

$Youl.jpg*

پول

شرق سناش دانمارکی
واقع گرا باش
"نگاه واقعی به زندگی و مشورت راستین و دعوت به نیکویی و احسان و رحمت و گرایش عمیق انسان گرایانه – این عوامل- و دیگر عوامل برای من بزرگترین دلیل بر راستی دین اسلام است".

لازم است تا آن دین وظیفه انسان در برابر خداوند را منظم کند. و همچنین روابط میان انسان ها را هم منظم سازد، خدای بلند مرتبه می فرماید {و خداوند ‌را‌ پرستش‌ كنيد و چيزي‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌او‌ شريك‌ نياوريد. و ‌به‌ پدر و مادر نيكي‌ كنيد و [نيز] ‌به‌ نزديكان‌ و يتيمان‌ و بينوايان‌ و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه‌ و همنشين‌ و ‌در‌ راه‌ مانده‌ و ملك‌ يمينتان‌ [نيكي‌ كنيد] خداوند كسي‌ ‌را‌ ‌که‌ متكبّر خودستا ‌باشد‌، دوست‌ نمي‌دارد } [سوره نساء آیه 36]

دینی برای بزرگداشت انسانیت

به آدمی احترام بگذارد و او را بزرگ بدارد، و در میان پیروانش به سبب جنسیت یا رنگ یا قبیله تفاوتی قایل نشود؛ معیار قابل قبول در تفاوت باید کسب انسان و کردار او از علم و تقوای الهی باشد، خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌به‌ راستي‌ فرزندان‌ آدم‌ ‌را‌ گرامي‌ داشتيم‌ و ‌در‌ بيابان‌ و دريا آنان‌ ‌را‌ [‌بر‌ مركب‌ و ‌غير‌ ‌آن‌] سوار كرديم‌ } [سوره اسراء آیه 70]

$Ernest_Hemingway.jpg*

ارنست همنگویی

نویسنده امریکایی
اخلاق سبب راحتی است
"آن چه من می دانم آن است که امر اخلاقی آن است که انسان بعد از آن احساس راحتی می کند و کار غیر اخلاقی آن است که انسان بعد از آن احساس ناخوشی و ناراحتی می کند"

و همچنین می فرماید {اي‌ مردم‌، ‌ما ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ مرد و زني‌ آفريده‌ايم‌ و ‌شما‌ ‌را‌ گروه‌ها و قبيله‌هايي‌ گردانده‌ايم‌ ‌تا‌ همديگر ‌را‌ بشناسيد. گرامي‌ترينتان‌ ‌در‌ نزد خداوند پرهيزگارترينتان‌ ‌است‌. بي‌ گمان‌ خداوند دانا [و] آگاه‌ ‌است‌ } [سوره حجرات آیه 13]

$Joseph_Schacht.jpg*

ژوزف شاخت

شرق شناس امریکایی
بهترین میراث
"از مهمترین چیزهایی که اسلام برای دنیای متمدن بر جای گذاشته قانون دینی او است که شریعت نامیده می شود. شریعت اسلامی در جای خود امری بی نظیر است.آن عبارت است از مجموعه ای از دستورها و نواهی که زندگی هر مسلمان را در تمام زمینه ها منظم می سازد و آن شامل احکام خاص مربوط به عبادت و پرستش و مراسم دینی است همان گونه که شامل قواعد اساسی و قانونی نیز می باشد".

هشتم: به راه راست که هیچ گونه کجی در آن نباشد دعوت کرده و شفا و راحتی مردم در آن باشد و نور و راهنمایی آنها باشد؛ خدای بلند مرتبه از جنیان خبر می دهد آن گاه که قرآن را شنیدند؛ برخی به برخی دیگر گفتند {گفتند: اي‌ قوم‌ ‌ما، ‌به‌ راستي‌ ‌ما [تلاوت‌] كتابي‌ ‌را‌ شنيديم‌ ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ موسي‌ فرو فرستاده‌ ‌شده‌ ‌است‌. تصديق‌ كننده [كتابهاي‌] پيش‌ ‌از‌ ‌خود‌ ‌است‌. ‌به‌ حق‌ّ و ‌به‌ راه‌ راست‌ رهنمون‌ مي‌شود } [سوره احقاف آیه 30]

$Dale_Carnegie.jpg*

دیل کارنگی

نویسنده امریکایی
از خداوند یاری بخواه
"شاید محتمل باشد تا هزاران نفر را که در بیمارستان های بیماری های روانی از درد و رنج به فریاد در آمده اند، نجات داد. اگر آنان بجای اینکه به تنهایی و بدون یاور به معرکه زندگی وارد شوند از خداوند یاری می خواستند".

و خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌از‌ قرآن‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ شفا بخش‌ و رحمت‌ ‌براي‌ مؤمنان‌ ‌است‌، فرو مي‌فرستيم‌. و [‌در‌ حق‌ّ] ستمكاران‌ جز زيان‌ نمي‌افزايد } [سوره اسراء آیه 82]

و آن نور و راهنمای مردم از تاریکی های جهالت و نادانی و گمراهی به سوی اطاعت و پیروی و خوشبختی در دو جهان است، خدای بلند مرتبه می فرماید {اي‌ اهل‌ كتاب‌، ‌رسول‌ ‌ما ‌به‌ سوي‌ ‌شما‌ آمده‌ ‌است‌ ‌که‌ بسياري‌ ‌از‌ آنچه‌ ‌از‌ كتاب‌ [آسماني‌] ‌را‌ ‌که‌ نهان‌ مي‌داشتيد، ‌براي‌ ‌شما‌ روشن‌ مي‌سازد و ‌از‌ [كوتاهي‌هاي‌] بسياري‌ ‌در‌ مي‌گذرد. ‌به‌ راستي‌ ‌از‌ [جانب‌] ‌خدا‌ ‌براي‌ ‌شما‌ نور و كتابي‌ روشن‌ آمده‌ ‌است‌ } [سوره مائده آیه 15]

$Aristotle.jpg*

ارسطو

فیلسوف یونانی
بی عدالتی
"بدترین شکل نبود مساوات تلاش برای ایجاد مساوات میان چیزهای نامتساوی است".

و خدای فرماید {در‌ [كار] دين‌ اجباري‌ [روا] نيست‌، ‌به‌ راستي‌ راهيابي‌ ‌از‌ گمراهي‌ آشكار ‌شده‌ ‌است‌. ‌پس‌ ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ ‌به‌ طاغوت‌ كفر ورزد و ‌به‌ ‌خدا‌ ايمان‌ آورد، [بداند] ‌که‌ ‌به‌ دستاويزي‌ [بس‌] محكم‌ چنگ‌ زده‌ ‌است‌ [‌که‌] ‌آن‌ گسستني‌ ندارد. و خداوند شنواي‌ داناست‌ (256) خداوند كار ساز مؤمنان‌ ‌است‌، آنان‌ ‌را‌ ‌از‌ تاريكيها ‌به‌ سوي‌ نور بيرون‌ مي‌آورد و كساني‌ ‌که‌ كفر ورزيده‌اند، كار سازانشان‌ طاغوت‌اند ‌که‌ آنان‌ ‌را‌ ‌از‌ نور ‌به‌ سوي‌ تاريكيها ‌به‌ ‌در‌ مي‌برند. اينان‌ دوزخي‌اند. آنان‌ ‌در‌ آنجا جاودانه‌ خواهند ‌بود‌ (257)} [سوره بقره آیه 257-256].
Tags: