ضوابط دین حق

ضوابط دین حق

ضوابط دین حق

چگونه صاحب هر عقیده، باور خود را توجیه می کند؟

همیشه صاحب هر عقیده و باوری بر این نظر است که عقیده او بهترین و بی مثال ترین باور بوده و فقط آن حق است و نه هیچ باور دیگری و دلایل و توجیهات هر کس نسبت به دیگری متفاوت است، صاحبان عقاید فاسد بشری اظهار می دارند که این باورها را از نیاکانشان به ارث برده اند و آنان بر این باورها بوده اند و آنها از آنان پیروی می کنند، خدای بلند مرتبه می فرماید {و همچنين‌ پيش‌ ‌از‌ تو ‌در‌ هيچ‌ شهري‌ هشدار دهنده‌اي‌ نفرستاديم‌ مگر آنكه‌ نعمت‌ يافتگانش‌ گفتند: ‌ما پدرانمان‌ ‌را‌ [پايبند] ‌به‌ آييني‌ يافته‌ايم‌ و بي‌گمان‌ ‌بر‌ رد و نشان‌ آنان‌ اقتدا مي‌كنيم‌ (23)بگو: آيا [‌به‌ پيروي‌ ‌از‌ پدرانتان‌ پايبند مي‌مانيد] ‌هر‌ چند برايتان‌ هدايت‌ كننده‌تر ‌از‌ آنچه‌ پدرانتان‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ يافته‌ايد، آورده‌ باشم‌! گفتند: ‌ما ‌به‌ آنچه‌ ‌به‌ ‌آن‌ رسالت‌ يافته‌ايد، ناباوريم‌ (24)} [سوره زخرف آیات 24-23].

و خدای بلند مرتبه می فرماید {و چون‌ ‌به‌ آنان‌ گفته‌ شود: ‌از‌ آنچه‌ ‌خدا‌ نازل‌ كرده‌ ‌است‌ پيروي‌ كنيد، گويند: [نه‌] بلكه‌ ‌از‌ شيوه‌اي‌ ‌که‌ نياكانمان‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ يافته‌ايم‌، پيروي‌ مي‌كنيم‌. آيا [چنين‌ مي‌كنند] ‌اگر‌ چه‌ پدرانشان‌ چيزي‌ نفهميده‌ و راه‌ نيافته‌ باشند! 170)) داستان‌ [دعوتگر] كافران‌ مانند حكايت‌ كسي‌ ‌است‌ ‌که‌ چيزي‌ ‌را‌ ‌که‌ جز صدا و ندايي‌ نمي‌شنود، بانگ‌ زند. كر، گنگ‌ و نابيناي‌ [حقيقي‌] اند. چرا ‌که‌ آنان‌ خرد نمي‌ورزند(171)} [سوره بقره آیات171-170].

آنها در این موضعگیری به تقلید کور کورانه و بدون فکر و اندیشه و تامل استناد می کنند و یا به اخبار دروغین و مغالطه آمیز و متناقض که هیچ سند و دلیلی بر درستی آنها وجود ندارد و البته در قضایایی چون ادیان و عقاید نمی توان به چنین نظرات سست و بی ارزشی استناد کرد.

آیا تمامی عقاید دینی درست هستند؟

و چون حق یکی بوده و قابل تعدد نیست پس محال است که تمام این عقاید درست باشند و محال است که تمام این باورها در یک وقت صحیح باشند اگر چنین باشد امر درست و صحیح متناقض می شود و این چیزی است که عقول درست آن را نمی پذیرند: {آيا ‌در‌ قرآن‌ تدبّر نمي‌كنند! و ‌اگر‌ ‌از‌ نزد ‌غير‌ ‌خدا‌ ‌بود‌، قطعا ‌در‌ ‌آن‌ اختلافي‌ بسيار، مي‌يافتند } [سوره نساء آیه 82]

پس دین حق کدامین است؟ و ضوابطی که بر اساس آن می توان بر درست و حق بودن و یا نادرست و باطل بودن این عقاید حکم نمود؟ کدامین اند؟

داشتن منشاء خدایی

دین باید سرچشمه خدایی داشته باشد؛ یعنی اینکه از جانب خدای متعال باشد و بوسیله فرشته ای، آن را برای یکی از بندگانش فرستاده باشد تا به بندگانش برساند زیرا دین راست و حق دین الله، خالق این هستی است و خداوند متعال است که مردم را به روز قیامت بر اساس دینی که برای آنان فرستاده است، حساب می گیرد و مورد مواخذه قرار می دهد، خدای بلند مرتبه می فرماید ‌{ما چنان‌ ‌که‌ ‌به‌ نوح‌ و ‌پس‌ ‌از‌ ‌او‌ ‌بر‌ پيامبران‌ وحي‌ كرديم‌ و [چنان‌ ‌که‌] ‌به‌ ابراهيم‌ و اسماعيل‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌ و نوادگان‌ [‌او‌] و عيسي‌ و ايّوب‌ و يونس‌ و هارون‌ و سليمان‌ وحي‌ كرديم‌ ‌به‌ تو [نيز] وحي‌ كرده‌ايم‌ و ‌به‌ داوود زبور داديم‌ (163) و رسولاني‌ [فرستاديم‌] ‌که‌ پيش‌ ‌از‌ ‌اين‌ داستان‌ آنان‌ ‌را‌ ‌بر‌ تو باز گفتيم‌ و رسولاني‌ ‌که‌ حكايت‌ آنان‌ ‌را‌ ‌بر‌ تو باز نگفته‌ايم‌. و خداوند [بي‌ ميانجي‌] ‌با‌ موسي‌ سخن‌ ‌گفت‌ (164) رسولاني‌ مژده‌ آور و بيم‌ كننده‌ ‌تا‌ ‌براي‌ مردم‌ ‌پس‌ ‌از‌ [ارسال‌] رسولان‌ ‌بر‌ خداوند حجّتي‌ [‌در‌ ميان‌] نباشد و خداوند پيروزمند فرزانه‌ ‌است‌ (165)} [سوره نساء آیات 165-163].

بنابراین هر دینی که شخصی آن را می آورد و آن را به خود و نه به خدا نسبت می دهد بدون تردید، باطل است و همچنین هر دینی که بشر آن را توسعه می دهد و به آن می افزاید آن نیز بدون شک باطل است، کسی که توسعه می دهد و یا اضافه می کند داناتر از خداوند دانا نسبت به آن چه که شایسته بندگان است نیست {آيا كسي‌ ‌که‌ [همه‌ چيز ‌را‌] آفريده‌ ‌است‌، نمي‌داند! و اوست‌ باريك‌ ‌بين‌ آگاه‌ } [سوره ملک آیه 14].

$Michael_Hems.jpg*

میخائیل هیمز

نویسنده انگلیسی
یکتاپرستی
" حقیقت اساسی در اسلام وحدانیت و یکتاپرستی است: لا اله الا الله و محمد رسول الله. (معبود راستینی جز الله نیست و محمد فرستاده اوست) اسلام شرک را به جانبی نهاده است. هیچ پدر و پسری وجود ندارد. و هیچ فاصله ای میان امور قدسی و امور دنیایی و همچنین میان آن چه شرقی و غربی است وجود ندارد. اینجا یک جهان و یک دین وجود دارد ."

و گرنه آن توسعه دهنده و یا قانون گذار پروردگار و معبودی می شد که دانا به مصالح بندگانش می گشت که خداوند متعال از آن برتر و والاتر است {آيا [كافران‌ ديني‌] جز دين‌ ‌خدا‌ ‌را‌ مي‌جويند، حال‌ آنكه‌، كساني‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمانها و زمين‌ هستند، خواه‌ و ناخواه‌ فرمانبردار ‌او‌ شده‌اند و ‌به‌ سوي‌ ‌او‌ برگردانده‌ مي‌شوند } [سوره آل عمران آیه 83].

و خدای بلند مرتبه می فرماید {سوگند ‌به‌ پروردگارت‌، [‌در‌ حقيقت‌] ايمان‌ نياورند مگر آنكه‌ ‌در‌ اختلافي‌ ‌که‌ ‌بين‌ آنان‌ ‌در‌ گرفت‌، تو ‌را‌ داور كنند. ‌} [سوره نساء آیه 65].

دینی که به یکتاپرستی فرامی خواند

اینکه دین باید به یکتا پرستی خداوند سبحان فراخواند و شرک به او را حرام بداند، دعوت به توحید اساس و پایه دعوت تمامی پیغمبران و رسولان بوده و شرک و دوگانه پرستی با ابجدیات فطرت سالم و عقل های راه یافته در تضاد است، خدای بلند مرتبه می فرماید {و هيچ‌ رسولي‌ ‌را‌ پيش‌ ‌از‌ تو نفرستاديم‌ مگر آنكه‌ ‌به‌ ‌او‌ وحي‌ مي‌كرديم‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌من‌ نيست‌، ‌پس‌ مرا بپرستيد } [سوره انبیاء آیه 25].

و هر پیغمبر به قومش گفته است { ‌خدا‌ ‌را‌ بپرستيد. جز ‌او‌ هيچ‌ معبود [راستيني‌] نداريد. ‌به‌ راستي‌ ‌من‌ ‌بر‌ ‌شما‌ ‌از‌ عذاب‌ روزي‌ بزرگ‌ بيمناكم‌ } [سوره اعراف آیه 59] .

بر این اساس هر دینی که شرک را اثبات نمود یا به خداوند کس دیگری چون یک پیامبر یا یک پادشاه و یا ولی ویا هر انسان دیگری و یا هرچیز دیگری همچون یک سنگ را شریک قرار داد آن آئین بدون تردید باطل است، زیرا عبادت و بندگی تنها از آن خدای یکتای بی شریک است و دوگانه پرستی و شرک گمراهی آشکاری است و هر دینی اگرچه از جانب خدای بلند مرتبه باشد اما شرک به آن وارد شده باشد، باطل است، خداوند پاک دراین زمینه برای ما مثالی آورده است و فرموده است {اي‌ مردم‌، مثلي‌ زده‌ مي‌شود، ‌به‌ ‌آن‌ گوش‌ فرا دهيد. آنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌به‌ جاي‌ خداوند مي‌خوانيد، نمي‌توانند مگسي‌ بيافرينند، و ‌لو‌ ‌براي‌ [آفرينش‌] ‌آن‌ [همگي‌] گرد آيند. و [حتّي‌] ‌اگر‌ مگس‌ چيزي‌ ‌را‌ ‌از‌ آنان‌ بربايد، نمي‌توانند ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌او‌ برهانند. [‌هم‌] خواهنده‌ و [‌هم‌ كسي‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌او‌] خواسته‌ ‌شده‌ [بس‌] ناتوانند (73) خداوند ‌را‌ چنان‌ ‌که‌ سزاوار اوست‌، قدر نشناختند. بي‌ گمان‌ خداوند تواناي‌ پيروزمند ‌است‌(74) } [سوره حج آیات74-73].

دینی که با فطرت هماهنگ است

$Justin_Barrett.jpg*

گاستون باریت

پژوهشگر علوم انسانی در دانشگاه اکسفورد
فطرت خداوندی
"بچه های کوچک توانایی بی سابقه ای برای پذیرش ایمان دارند: زیرا آنان تصور می کنند که هرچه در این عالم آفریده شده است برای سببی آفریده شده است. حتی اگر بچه هایی را در یک جزیره ساکن کنیم به طوری که آن ها بدون تربیت دیگران رشد یابند به خداوند مومن خواهند بود".

با فطرت سالم هماهنگ باشد، خدای بلند مرتبه می فرماید {پس‌ روي‌ [دل‌] ات‌ ‌را‌ ‌با‌ حق‌ّ گرايي‌ تمام‌ ‌به‌ سوي‌ ‌اين‌ دين‌ بگردان‌. ‌از‌ فطرت‌ الهي‌ ‌که‌ مردم‌ ‌را‌ ‌بر‌ اساس‌ ‌آن‌ پديد آورده‌ ‌است‌ [پيروي‌ كن‌]. آفرينش‌ خداوند دگرگوني‌ نمي‌پذيرد. دين‌ استوار ‌اين ‌است‌. ولي‌ بيشتر مردم‌ نمي‌دانند } [سوره روم آیه 30] .

فطرت تمام آن چیزهایی است که خداوند مردم را بر آن آفریده و قسمتی از وجود آنها گشته است؛ زیرا امکان ندارد که دین حق با آفرینش و نیازهای بشر هماهنگ نباشد و گرنه حتما این دین از جانب خالق بشر نبوده و این مخلوق برای این دین آفریده نشده است و این محال و شرک می باشد.

دینی که با عقل سازگار است

با عقل صحیح هماهنگ باشد. زیرا دین صحیح همان قانون و شرع خداست و عقل صحیح آفریده خدا بوده و محال است که قانون و شرع خدا با عقل که آفریده اوست در تناقض باشد، خدای بلند مرتبه می فرماید {آيا ‌در‌ زمين‌ نگشته‌اند ‌تا‌ دلهايي‌ داشته‌ باشند ‌که‌ ‌با‌ ‌آن‌ [دلها] دريابند ‌ يا ‌ گوشهايي‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌آن‌ بشنوند! بي‌ گمان‌ [فقط] ديدگان‌ نابينا نمي‌گردند بلكه‌ دلهايي‌ [‌هم‌] ‌که‌ ‌در‌ سينه‌اند نابينا مي‌شوند } [ سوره حج آیه 46]

و می فرماید {آري‌ ‌در‌ آسمانها و زمين‌ ‌براي‌ مؤمنان‌ نشانه‌هايي‌ ‌است‌ (3) و [نيز] ‌در‌ آفرينشتان‌ و [‌در‌] آنچه‌ ‌از‌ جانوران‌ مي‌پراكند ‌براي‌ گروهي‌ ‌که‌ يقين‌ مي‌كنند، نشانه‌هايي‌ ‌است‌ (4) و [‌در‌] آمد و شد شب‌ و روز و [‌در‌] رزقي‌ ‌که‌ خداوند ‌از‌ آسمان‌ نازل‌ كرده‌ ‌آن‌ گاه‌ ‌با‌ ‌آن‌ زمين‌ ‌را‌ ‌پس‌ ‌از‌ پژمردنش‌ زنده‌ گردانده‌ ‌است‌. و [‌در‌] گرداندن‌ بادها ‌براي‌ گروهي‌ ‌که‌ خرد مي‌ورزند نشانه‌هايي‌ ‌است‌ (5) اين‌ نشانه‌هاي‌ خداست‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ راستي‌ ‌بر‌ تو مي‌خوانيم‌. ‌پس‌ ‌بعد‌ ‌از‌ [پند] خداوند و آيات‌ ‌او‌ ‌به‌ چه‌ سخني‌ ايمان‌ مي‌آورند! (6)} [سوره جاثیه آیات6-3].

$Adam_Smith.jpg*

آدم اسمیت

فیلسوف اسکاتلندی
درد و بیماری خرافه
" دانش داروی سموم خرافه پرستی است"

امکان ندارد که دین حق پر از خرافات و خزعبلات و تناقضات باشد یا طوری باشد که قسمتی از آن با قسمتی دیگر در تضاد باشد، این با عقل سلیم در تناقض است، امکان ندارد به چیزی امر کند و سپس با حکم و دستوری دیگر آن را نقض کند و امکان ندارد که چیزی را برای یک دسته حرام و یا حلال کند و سپس برای دسته ای دیگر برعکس دستور دهد، یا اینکه حکم موارد متشابه و مانند هم را متفاوت اعلام کند و یا حکم موارد متناقض را یکی اعلام کند.

خدای بلند مرتبه می فرماید {آيا ‌در‌ قرآن‌ تدبّر نمي‌كنند! و ‌اگر‌ ‌از‌ نزد ‌غير‌ ‌خدا‌ ‌بود‌، قطعا ‌در‌ ‌آن‌ اختلافي‌ بسيار، مي‌يافتند } [سوره نساء آیه 82] .

و لازم است که بر دلایل واضح استوار باشد، خدای بلند مرتبه می فرماید {بگو: ‌اگر‌ راستگوييد برهانتان‌ ‌را‌ [‌در‌ ميان‌] آوريد } [سوره بقره آیه 111]
Tags: