پیام جاویدان

پیام جاویدان

پیام جاویدان

تحریف و کریه جلوه دادن آئین های آسمانی

هرچه بشریت از هدایت آسمان و پیام پیامبران فاصله می گرفت ؛ بدبختی و تاریکی فراگیر شده و خداوند متعال پیامبران را پشت سر هم می فرستاد {رسولاني ‌مژده‌ آور وبيم ‌كننده‌ ‌تا‌ ‌براي ‌مردم‌ ‌پس‌ ‌از‌ [ارسال‌] رسولان‌ ‌بر‌خداوند حجّتي‌ [‌در‌ميان‌] نباشد وخداوند پيروزمند فرزانه‌ ‌است‌ } [ سوره نساء آیه 165]

خداوند متعال هرگز بدون فرستادن پیغمبر ملتی را عذاب نمی دهد: {و ‌ماعذاب ‌كننده‌ نيستيم‌ ‌تا‌ آنكه ‌رسولي ‌فرستيم‌ }[ سوره اسراء آیه 15]

$George_Sarton.jpg*

جورج سارتون

سخنران در دانشگاه واشنگتن و هاروارد
رویدادی بزرگ
"ظهور اسلام یکی از پربارترین رویدادهای تاریخ انسانیت است".

بعد از اینکه عیسی علیه السلام مبعوث شد وبعد از اینکه خداوند او را عروج داد بشریت به جاهلیت و نادانی و ظلم و ستم و تاریکی مبتلا شده و آئین های آسمانی به وسیله برخی از پیروان باطل خود به تحریف و تبدیل دچار شدند؛ آنها با تبدیل عقیده خالص توحید و یکتا پرستی با دوگانه پرستی و شرک به خداوند جسارت ورزیده و به ناحق به او سخنانی را نسبت دادند و تفاوت میان زندگی و عبادات اهل کتاب و بت پرستان از بین رفت و نور توحید در میان انباشت این همه بت پرستی و الحاد و تغییر و تبدیل کلام خداوند متعال مخفی شده بود. اهل کتاب عهد و پیمان های خود با خداوند را پشت سر انداخته و به آنها بی اعتنا شدند و حق را پوشانده و باطل را آشکار کردند و به انجام محرمات و نبایدهای خداوند جرات یافتند و نسبت به حق خداوند و حق مردم سهل انگار شدند و در برابر آن کتمان و مخفی کردن حق چیز کمی از مال و ریاست را خریدند و این بدست رهبران آنها که در پی خواهشات و اموال دنیا بودند حاصل شد. کسانی که خواهشات خود را بر حق ترجیح می دادند. پس جنگ های خونین فراگیر شده و استبداد و خود رایی آشکار شد و بشریت در تاریکی مطلق فرو رفت و به سبب آن کفر و جهالت، دل ها تاریک گشته و اخلاق پایمال شده و حیثیت ها بر باد رفت و حقوق ضایع گشت و در خشکی و دریا فساد آشکار شد. که اگر عاقلی در این وضع تامل می کرد پی می برد که آدمی به حال احتضار بسر می برد و به نابودی رسیده است. اگر خداوند با فرستادن مصلحی بزرگ به داد او نمی رسید تا مشعل نبوت را حمل کند و راه بشریت را روشن ساخته و او را به راه راست هدایت کند.

رهایی بخش بشریت

پس خداوند متعال پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم را در میان این وضعیت اسفبار زندگی بشر فرستاد. پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم را برگزید تا {رسول‌ ‌خدا‌ و خاتم‌ پيامبران‌ ‌است‌}[سوره احزاب آیه 40]

و به همراه او نور هدایت گر را فرستاد تا بشریت را از بدبختی و گمراهی برهاند و خداوند این دین را برای بشریت تکمیل کرده وبا آن نعمت را بر او به اتمام رساند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این راه و برای رسانیدن حق به تمام مردم جهان کوشش فراوانی را مبذول داشت {و تو ‌را ‌جز مايه رحمت‌ ‌براي‌ جهانيان‌ نفرستاده‌ايم‌ } [سوره انبیاء آیه 107]

تا راه خوشبختی و سعادت را بچشند، و آن را لمس کنند. او در تمام جهاد خود در پی بهره ای از دنیا نبود و از مردم نیز پاداشی نمی خواست. خدای بلند مرتبه می فرماید {[اي‌پيامبر] بگو: ‌بر‌ [رساندن‌] قرآن‌ مزدي‌ ‌از‌ ‌شما ‌در خواست ‌نمي‌كنم‌ و ‌از ‌متكلّفان‌ [نيز] نيستم‌ } [سوره ص آیه 86]

$Lothrop_Stoddard.jpg*

لوتروب ستودارد

نویسنده امریکایی
پیش بینی شگفت انگیز
" خبر آغاز اسلام یکی از شگفت انگیز ترین اخبار تاریخ انسان است. اسلام در میان ملتی ظاهر شد که ارکانش از هم پاشیده بود و جایگاهی در دنیای آن روز نداشت. اما از ظهور آن یک سده سپری نشده بود که اسلام در نصف آباد زمین منتشر شد و کشورهای گسترده در اطراف خود را در نوردید و ادیان پیشین را که زمان زیادی بر آنها سپری شده بود منهدم ساخت و به این اقوام و ملتها هجوم آورد و جهانی جدید با بنیادی محکم بنا نمود و آن جهان اسلام بود".

حتی خداوند او را اختیار داد تا میان بندگی و پادشاهی یکی را انتخاب کند و او ترجیح داد تا بنده ای پیغمبر باشد تا پادشاهی پیغمبر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم انسانی بود که مانند دیگر انسانها زندگی می کرد و به مانند یارانش گرسنگی می کشید و به مانند آنان زخمی می شد و به همراه آنان کار می کرد و به این افتخار می کرد که او بنده خداست و چون خداوند خواست تا او را بزرگ بدارد او را به بنده بودن وصف می نمود. خدای بلند مرتبه می فرماید {ستايش ‌خداوندي ‌راست‌ ‌که‌ ‌بر ‌بنده‌اش‌ كتاب‌ [آسماني‌] فرو فرستاد و ‌در‌ ‌آن ‌كجي ‌ننهاد} [سوره کهف آیه 1]

$Lamartine.jpg*

لامارتین

شاعر فرانسویی
رحمتی برای جهانیان
" همانا زندگی به مانند زندگی محمد و توانی به مانند توان تفکر او و اندیشه و جهاد و هجوم او بر خرافات امتش و جاهلیت ملت و مردمش و مقاومت شدید او در برابر آن چه از بت پرستان به او رسید و بالا رفتن نام او و خون سردی و آرامش او ارکان عقیده اسلامی را تثبیت و محکم نمود و تمام این ها دلیل بر آن است که او هیچ فریبی را در وجود خود مخفی نمی داشت و بر باطل زندگی نمی کرد. او یک فیلسوف، خطیب، رسول، قانونگذار و راهنمای انسانیت به سوی تفکر و اندیشیدن و موسس یک دین بود. در کار او هیچ گونه افتراء و جعلی نبود او بیست دولت بوجود آورد. او فاتح یک دولت روحی در آسمان است. کدامین انسان به عظمتی که او در جایگاه مقام انسانیت دارد رسیده است!! و کدامین انسان به مانند او به درجه کمال دست یافته است"!!

و از زیاده روی و غلو در مورد خودش هشدار داد و فرمود: (صلی الله علیه و سلم): "در حق من غلو و زیاده روی نکنید آن گونه که مسیحیان در حق عیسی پسر مریم زیاده روی کردند؛ من بنده خدایم پس بگویید بنده و فرستاده خدا" ( روایت از بخاری است) هر کس که او را می دید و او را می شناخت، راستی او برایش آشکار می شد و از رفتار و اخلاق او شگفت زده می گشت. چطور چنین نشود؛ در حالی که پیش از دوستان دشمنان و پیش از مسلمانان کافران به این گواهی داده بودند، و گواهی خدایش او را بس است که فرموده است {تو ‌بر‌خوردار ‌از‌خلقي ‌بزرگ‌ هستي‌ } [سوره قلم آیه 4]

$Michael_Hart.jpg*

مایکل هارت

نویسنده امریکایی
از بزرگان بشریت
"محمد تنها مردی در تاریخ است که در دو سطح دینی و دنیایی به شکل واضح و روشن موفق شد. همانا این اتحاد بی نظیر که در دین و دنیا با هم تاثیر برجای گذاشته است بر اثر تاثیر بزرگترین شخصیت در تاریخ بشریت بوده است:.

و او را بس است که خداوند او را برگزید تا خاتم پیغمبران و رسولان باشد. و چون وظیفه او به پایان رسد خداوند او را با مرگ از این جهان برد و رسالت و پیام او را تا به روز قیامت جاویدان بر جای گذاشت.
Tags: