نیاز انسان به دین

نیاز انسان به دین

نیاز انسان به دین

آیا انسان به دین نیازی دارد؟

$Einstein.jpg*

انشتین

فیزیکدان
قوی ترین نتیجه
" ایمان قوی ترین و باارزش ترین نتیجه پژوهش های علمی است"

انسان در هیچ حالی نمی تواند بدون دین زندگی کند، همان گونه که انسان طبیعت شهر نشینی دارد و نمی تواند تنها و به دور از اجتماع زندگی کند، هم چنین او فطرتی دین دار دارد و نمی تواند زندگی درست و صحیحی بدون دین داشته باشد، دین داری طبیعت فطری انسان است.

و در این زمینه هیچ دلیلی قوی تراز پناه بردن انسان به خداوند در سختی ها و مشکلات و جود ندارد، خدای بلند مرتبه می فرماید {پس‌ چون‌ ‌در‌ كشتيها سوار شوند، خداوند ‌را‌‌-‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ دين‌ [‌خود‌] ‌را‌ ‌براي‌ ‌او‌ خالص‌ مي‌دارند‌-‌ ‌به‌ دعا خوانند، ‌پس‌ چون‌ آنان‌ ‌را‌ [‌با‌ آوردن‌] ‌به‌ خشكي‌ رهايي‌ بخشيد، ‌آن‌ هنگام‌ ‌است‌ ‌که‌ آنان‌ شرك‌ مي‌آورند } [سوره عنکبوت آیه 65]

همان گونه که سازنده هر نوع وسیله بهتر از بقیه، نیازها و کارکرد آن را می داند، همچنین آفریننده، آفریده های خود را بهتر می شناسد و به نیازهای آن ها بیشتر آگاه است {آيا كسي‌ ‌که‌ [همه‌ چيز ‌را‌] آفريده‌ ‌است‌، نمي‌داند! و اوست‌ باريك‌ ‌بين‌ آگاه‌ } [سوره ملک آیه 14]

و چون آفریننده مهربان و بخشاینده و بزرگوار است، دین را برای آنان قرار داد تا آنان را حیات بخشد و زندگی آنان را قانون مند و منضبط سازد، خدای بلند مرتبه می فرماید {اي‌ مؤمنان‌، [دعوت‌] خداوند و ‌رسول‌ [‌او‌] ‌را‌ بپذيريد چون‌ ‌شما‌ ‌را‌ فرا خواند ‌براي‌ آنكه‌ [دلتان‌] ‌را‌ زنده‌ دارد. } [سوره انفال آیه 24]

$Dale_Carnegie.jpg*

دیل کارنگی

نویسنده آمریکایی
دیندار و بیماری
" من روزهایی را به یاد می آورم که سخن مردم چیزی جز تقابل دین و دانش نبود، اما این جدل و مناقشه پایان یافت و دیگر بازنخواهد گشت، زیرا تازه ترین پژوهش های روان شناسی به اصول و مبادی دین مژده می دهد. اما چرا؟ زیرا روان پزشکان به یقین به این باور رسیده اند که ایمان قوی و چنگ زدن به دین و نماز و دعا ضامن چیره شدن بر افسردگی و تشویش و ترس های روانی است . و نیمی از بیماری هایی که ما از آن ها در رنج هستیم، را معالجه می کنند.تا جایی که دکتر ا. ا. بریل گفته است: انسان دیندار واقعی هرگز دچار بیماری روانی و اضطراب نمی شود".

به همین سبب حتی کسانی که مخالف فطرت عمل می کنند و ادعای انکار خداوند را می نمایند، آنان نیز در درون خود دروغ و انکار خود را می دانند، خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌آن‌ [ها] ‌را‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ دلهايشان‌ ‌آن‌ [ها] ‌را‌ باور داشته‌ ‌بود‌، ‌از‌ روي‌ ستم‌ و سركشي‌ انكار كردند. ‌پس‌ بنگر سرانجام‌ فسادكاران‌ چگونه‌ ‌بود‌ } [سوره نمل آیه 14]

و شاید این وضع را در حالت سختی و شدت ناراحتی به خوبی و وضوح مشاهده کند، خدای بلند مرتبه می فرماید {بگو: چه‌ مي‌بينيد، ‌اگر‌ عذاب‌ ‌خدا‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌در‌ رسد و ‌ يا ‌ قيامت‌ ‌شما‌ ‌را‌ دريابد.‌-‌ ‌اگر‌ راستگوييد‌-‌ آيا ‌غير‌ ‌خدا‌ ‌را‌ [‌به‌ فرياد] مي‌خوانيد! (40) [نه‌] بلكه‌ فقط ‌او‌ ‌را‌ [‌به‌ فرياد] مي‌خوانيد و ‌اگر‌ بخواهد آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ [دور كردن‌] ‌آن‌ ‌را‌ مي‌طلبيد دور مي‌كند و آنچه‌ ‌را‌ شريك‌ مقرر مي‌كرديد، فراموش‌ مي‌كنيد (41)}[ سوره انعام آیه 41-40]

و خدای متعال می فرماید {و چون‌ ‌به‌ انسان‌ گزندي‌ برسد، پروردگارش‌ ‌را‌‌-‌ انابت‌كنان‌ ‌به‌ پيشگاه‌ ‌او‌‌-‌ ‌به‌ [دعا] مي‌خواند، ‌آن‌ گاه‌ چون‌ ‌از‌ سوي‌ ‌خود‌ نعمتي‌ ‌به‌ ‌او‌ ببخشد. آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌از‌ پيش‌ ‌براي‌ ‌آن‌ دعا مي‌كرد، فراموش‌ مي‌كند. و ‌براي‌ خداوند همتاياني‌ قرار مي‌دهد. ‌تا‌ [مردم‌ ‌را‌] ‌از‌ راه‌ ‌او‌ گمراه‌ سازد. بگو: اندكي‌ ‌در‌ كفر ‌خود‌ [‌از‌ زندگي‌ دنيا] بهره‌مند شو. بي‌ گمان‌ تو ‌از‌ دوزخياني‌ } [سوره زمر آیه 8]

$Dale_Carnegie.jpg*

دیل کارنگی

نویسنده امریکایی
ژرف اندیش باش
" فرانسیس بیکن فیلسوف بر حق بود آن گاه که گفت:" کمی از فلسفه انسان را به الحاد نزدیک می کند اما ژرف اندیشی در فلسفه او را به دین باز می گرداند".

تمام آدمی بر اساس آن فطرتی سرشته شده اند که خداوند آن ها را آفریده است و آن فطرت پرستش و بندگی معبودی است که خیر و خوبی و ناخوشی و بدی به دست اوست و هرچه بخواهد می کند و بر هر چه اراده نماید حکم می کند، خدای بلند مرتبه می فرماید ‌{اگر‌ خداوند [بخواهد] گزندي‌ ‌به‌ تو رساند، باز دارنده‌اي‌ ‌براي‌ ‌آن‌ جز ‌خود‌ ‌او‌ نيست‌ و ‌اگر‌ ‌به‌ تو خيري‌ رساند، [بدان‌ ‌که‌] ‌او‌ ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ تواناست‌ } [سوره انعام ایه 17]

و می فرماید {[در‌] رحمتي‌ ‌را‌ ‌که‌ خداوند ‌براي‌ مردم‌ باز گشايد، ‌براي‌ ‌آن‌ [رحمت‌] هيچ‌ باز دارنده‌اي‌ نيست‌ و آنچه‌ ‌را‌ باز دارد، ‌آن‌ ‌را‌ هيچ‌ گشاينده‌اي‌ جز ‌او‌ نيست‌. و ‌او‌ پيروزمند فرزانه‌ ‌است‌ } [سوره فاطر آیه 2]

چگونه انسان با نیروی دانش و اراده به سعادت دست می یابد؟

$Dr._Douglas_R._ Archer.jpg*

دکتر دوگلاس

رئیس ریجینا
حق روشن و شفاف
" رساله من در دکتری در باره تربیت و برپای امت بود و من کشف کردم که ارکان اسلام پایه های بسیار بزرگ و اصول ارزشمندی را برای بازگرداندن ساخت اجتماعی، اقتصادی و روانی امت ارایه داده است".

انسان دو نیرو دارد: نیروی دانش و نیروی اراده، به اندازه سعی و تلاشش در به دست آوردن این دو نیرو؛ به هدف و مراد خود دست می یابد و سعادت و خوشبختی انسان نیز این چنین است، اما نیروی نخست، یعنی نیروی دانش: این نیرو با معرفت و عمل ارتباط دارد، معرفت و شناخت الله تعالی و نام ها و صفات او و شناخت اوامر و نواهی او در رفتار و اخلاق و شناخت سلوک مقربین و نزدیکان به خداوند و بالا رفتن در پلکان سالکان به سوی خداوند و آن چه این مسیر به آن نیاز دارد از دانش در باره نفس و روان بشری و بیماری ها و چرک های رسوب یافته در آن و چگونگی غلبه بر آن ها و بر دشمنان آن ها و هر آن چه که مانع میان او و خدایش می شود و البته باید در این زمینه ها به کم راضی نشود و درجات بالا را بخواهد و باید که در اخلاق مورد پسند خداوند، خود را به مقامات بالا برساند تا با بلند همتان و ارواح والا مقام نزدیک شود و از امور پست مادی و پلیدی های خواهشات و شهوات دوری کند، درجه او در بندگی خداوند به درجه و مقام او در این موارد بستگی داشته وهمچنین سعادت او در دنیا و البته در آخرت هم به مقدار موفقیت و رشد او در این معرفت و اخلاق و رفتار عملی مرتبط است.

این نیروی علمی خمیر مایه و توشه نیروی اراده است که آن را در مسیر درست نگه می دارد هم چنانکه باعث ثبات و استقامت در آن می باشد، خدای بلند مرتبه می فرماید {اي‌ مؤمنان‌، [دعوت‌] خداوند و ‌رسول‌ [‌او‌] ‌را‌ بپذيريد چون‌ ‌شما‌ ‌را‌ فرا خواند ‌براي‌ آنكه‌ [دلتان‌] ‌را‌ زنده‌ دارد. } [سوره انفال آیه 24]

$William_James.jpg*

ولیام جیمز

روان شناس امریکایی
خودت خودت را معالجه کن
" بزرگترین علاج بیماری روانی ایمان به خداست".

هر روز مشاهده می کنیم که مذاهب الحاد و بی دینی از ناتوانی و درماندگی شدید خود در آن چه جسم آدمی را به راحتی برساند، می نالند و البته سیراب کردن روح جای خود دارد که در این زمینه هیچ برنامه ای ندارند، آن ها از ارایه خوشبختی حقیقی به آدمی ناتوان و عقیم شده اند. با وجود اینکه با تمام توان پشت یکدیگر را گرفته و با تمام نیرو کار خود را به فریب می آرایند.

انسان در بحران ها و مصیبت ها به کجا مراجعه کند؟ او به پایگاهی بس محکم پناه می برد، به خدای بلند مرتبه پناه می برد؛ جایی که توان، نیرو، امید، صبر، توکل نیکو، تفویض و حواله کارها به او معنی پیدا می کند، خدای بلند مرتبه می فرماید {(همان‌) كساني‌ ‌که‌ ايمان‌ آوردند و دلهايشان‌ ‌به‌ ياد ‌خدا‌ آرام‌ مي‌گيرد. بدانيد، دلها ‌به‌ نام‌ ‌خدا‌ آرام‌ مي‌گيرند } [سوره رعد آیه 28].

$Dale_Carnegie.jpg*

دیل کارنگی

نویسنده امریکایی
دین داری درمان بیماریها است
" روان پزشکان به یقین به این باور رسیده اند که ایمان و چنگ زدن به دین ضامن چیره شدن بر تشویش ، افسردگی ، اضطراب روانی و سبب نجات از این بیماری ها هستند".

اگر آتش ستم به او رسید و گرما و سوزش آن را احساس کرد او یقین دارد که هستی دارای صاحب و پروردگاری بوده و او ستم دیده را یاری می رساند اگر چه زمان بگذرد و در سرانجام و پایان کار روز بازپسین را دارد که در آن به هرکس سزا و پاداش کارهایش را می دهد به نیکوکار پاداش کارهای نیک و به بدکار سزای کارهای بد او را می دهد، پس دل او به عدل و داد الهی یقین می یابد و اعتماد می کند، خدای بلند مرتبه می فرماید {آيا كسي‌ ‌که‌ ‌در‌ پي‌ [‌به‌ دست‌ آوردن‌] خشنودي‌ ‌خدا‌ رفت‌ همچون‌ كسي‌ ‌است‌ ‌که‌ سزاوار خشم‌ ‌خدا‌ شد و جايش‌ دوزخ‌ ‌است‌! و [‌آن‌] بد جايي‌ ‌است‌ } [ سوره آل عمران آیه 162].

اگر انسان دین را از دست بدهد چه خواهد شد؟

$Alija__Ali_Izetbegovic.jpg*

علی عزت بگویچ

رئیس جمهور پیشین بوسنی و هرزوگوین
این کجا و آن کجا
" مادیگرایی همیشه بر اشتراکات انسان و حیوان تاکید می کند.. در حالی که دین بر تفاوت های میان انسان و حیوان تاکید می کند".

و بر خلاف آن چه گفته شد؛ آن که معرفت و شناخت به خداوند و ایمان به او را رها کرد و توان خود را به هدر داده است و در کنار آن راحتی و اطمینان و خوشبختی را از دست داده است و در میان هجوم غم و غصه سرگردان بر جای مانده است، او هیچ گونه آرامش روانی و ثبات درونی ندارد، تمام همت و آرزوی او رسیدن به شهوات و لذت ها و گرد آوردن مال است او هدفی در وجود و زندگی خود نمی یابد، او سرگردان و سرگشته و بی هدف زندگی می کند. به دنبال سعادت و خوشبختی می گردد اما از خواهشات خود در این راستا پیروی می کند تا تمام وجود او مسخ شود و به حیوانی و بلکه بدتر از آن، بدل شود، خدای بلند مرتبه می فرماید {آيا مي‌پنداري‌ بيشترشان‌ مي‌شنوند ‌ يا ‌ خرد مي‌ورزند! آنان‌ جز مانند چهارپايان‌ نيستند، بلكه‌ اينان‌ گمراه‌ترند } [سوره فرقان آیه 44].

$Henry_Ford.jpg*

هنری فورد

موسس شرکت فورد امریکا
پزشکان موعظه گر
"روان پزشکان فقط موعظه گر انی از نوع جدید هستند: آنان ما را به تمسک به دین امر نمی کنند تا در روز قیامت از عذاب جهنم نجات یابیم، بلکه ما را به دین داری سفارش می کنند تا از جحیم قطعی در این دنیا و جحیم بیماری های گوارشی چون زخم معده و بیماری های روانی و از سقوط در گرداب افسردگی رهایی بخشند"

حادثه ای او را می رباید و شکار ضعف و سستی روانی و تشویش درونی خود می گردد {و ‌هر‌ كس‌ ‌از‌ ياد ‌من‌ رويگردان‌ شود، زندگاني‌اي‌ تنگ‌ خواهد داشت‌ و روز قيامت‌ ‌او‌ ‌را‌ نابينا برانگيزيم‌ } [سوره طه آیه 124] .

$Arnold_Toynbee.jpg*

آرنولد توینبی

مورخ بریتانیایی
دین سرچشمه زندگی است
" دین یکی از نیازمندی های ضروری سرشت بشری است و ما را کافی است بدانیم که نیاز شخص به دین او را به حالتی از یاس و ناامیدی روحی می کشاند که او را وا می دارد تا نیازهای دینی را در غیر جای خود درخواست کند"

چقدر متفاوت اند آن که خدایش را شناخت و عظمت او را درک کرد و وظایف خود در قبال او را شناخت و بر کسب رضایت او حریص شد و از شریعت؛ قانون و دستور او پیروی کرده و از منهیات او دوری گزید و دانست که او بسیار نیازمند او است تا برای همیشه در تمام امور کوچک و بزرگ و در تمام اوقات به خدایش رجوع کند، خدای عظیم الشان می فرماید {اي‌ مردم‌، ‌شما‌ ‌به‌ خداوند نيازمنديد و خداوند ‌است‌ ‌که‌ بي‌ نياز ستوده‌ ‌است‌ } [سوره فاطر آیه 15]

$Dr._ Rene_ Dubos.jpg*

رینیه دولو

نویسنده ای که برنده جایزه نوبل شد
زمانه اضطراب و تشویش
"ما در عصر تشویش و اضطراب زندگی می کنیم، بدون تردید دست آوردهای علمی و تکنولوژیکی ؛ رفاه بشر را افزایش داده اند اما در مقابل بر خوشبختی و سعادت و آسایش نیفزوده اند حتی برعکس باعث افزایش اضطراب و ناامیدی و بیماری های روانی در او شده اند؛ که معانی زیبایی را در زندگی او از بین برده است".

و فردی دیگر از این سلک انسان ها را، ظن و گمان به سرداب های بدبختی و تاریکی های نکبت کشانده است که کورمال کورمال به اینجا و آن جا دست می کشد، قلب او پر از شک و حیرت گشته است، سعادت و خوشبختی را از دور چون سراب مشاهده می کند که پی درپی هم، ناپدیده می شود ، اگر چه خوشی های دنیا و شهوات او مهیا باشد و بالاترین پست و مقام را داشته باشد، آن که خدای را از دست داد چه چیز را به دست آورد؟ و آن که خدا را به دست آورد چه چیز را از دست داد؟
Tags: