img_alt6

حدیث شریف

quotes:
  • بندگی یک مفهوم شامل و فراگیر است
  • رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید[ اگر قیامت آمد و در دست یکی از شما نهالی بود آن را بکارد" (روایت از احمد است). از رسول خدا پرسیدند: ای رسول خدا آیا در ارتباط جنسی و دفع آن مزد و پاداشی هست؟ ایشان صلی الله علیه وسلم فرمودند : آیا اگر آن را در غیر جای خود دفع کند گناهکار نمی شود؟ همین طور اگر آن را در جای حلال دفع کند پاداش دارد"( روایت از مسلم است).Related Posts


Subscribe