آرنولد توینبی

quotes:
  • دین سرچشمه زندگی است
  • " دین یکی از نیازمندی های ضروری سرشت بشری است، و ما را کافی است بدانیم که نیاز شخص به دین او را به حالتی از یاس و ناامیدی روحی می کشاند که را وامی دارد تا نیازهای دینی را در غیر جای خود درخواست کند"


  • آموزگار بشریت
  • " سیره رسول عربی عقول پیروانش را در برگرفته و شخصیت او در نزد آنان به بالاترین جایگاه دست یافته است. پس به رسالت او چنان ایمانی آورده اند که, هر چه را که وحی می شد می پذیرفتند همانگونه که کردار او – همانسان که سنت آنها را ثبت نموده است- مصدر قانون شدند و این تنها بر سامان دادن جامعه مسلمان منحصر نبود, بلکه رابطه مسلمانان فاتح را با غیر مسلمانان تنظیم می کرد"


  • پیغام نبوت محمد
  • " محمد زندگی خود را وقف کرد تا پیام خود را در محیط اجتماعی عرب در دو شکل محقق سازد: و این دو شکل عبارتند از: وحدانیت در اندیشه دینی, و قانون و نظام حکومت و این به فضل اسلام فراگیر و کاملا تکمیل شد. اسلامی که در آن وحدانیت و سبطه اجرایی با هم آشکار شدند, و اسلام به فضل این تبدیل به یک نیروی دافعه قوی گشت که عرب را از یک امت جاهل به یک امت متمدن بدل ساخت"


  • شکست خورده فاتح را به اسارت گرفت!!
  • "در جنگ های صلیبی اسلام شکست خورده فاتحان را به اسارت گرفت و هنرهای تمدنی را به دنیای مسیحی وارد کرد و زندگی لاتینی تحت تاثیر شدید آن قرار گرفت و در برخی از قسمت های فعالیت انسانی مثل مهندسی ساختمان تاثیر اسلامی در دنیایی مسیحی شدید است این تاثیر در طول سده های میانه آرام آرام از اندلس و سیسیل وارد جهان مسیحی شد. و تاثیر دولت جدید غرب از آن دو بسیار فراگیر و شامل بود"