ፍሬድሪክ ዶላማርክ

quotes:
  • ዒሳ . . እስላም ዘንድ
  • ‹‹እስላምን ባጠናሁ ጊዜ ጥልቅ የሆነ ስሜት እውስጤ የፈጠረ የተለየ ሌላ የአልመሲሕ ዒሳን  ገጽታ ነበር ያየሁት።
Tags: