ጠይቅ . . ቁርኣን መልስ ይሰጠሃል

ጠይቅ . . ቁርኣን መልስ ይሰጠሃል
‹‹ቁርኣን አጠናሁና ለሁሉም የሕይወት ጥያቄዎች መልሶችን አገኘሁበት።››


Tags: