ጠይቅ . . ቁርኣን መልስ ይሰጠሃል
‹‹ቁርኣን አጠናሁና ለሁሉም የሕይወት ጥያቄዎች መልሶችን አገኘሁበት።››

Related Posts


Subscribe