ጉልሁ እውነታ

ጉልሁ እውነታ
‹‹የዶክትሬት ዲግሪ ጥናቴ በስነትምሕርትና በአገር (nation) ግንባታ ላይ ያተኮረ ሲሆን፣መሠረታዊ የእስላም ማእዘናት አገርን በማሕበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ ዘርፎች ዳግም ለመገንባት ትልቅ መሠረት የሚጥሉና ጠቃሚ መርህ የሚያቀርቡ መሆናቸውን ለማወቅ ችያለሁሉና።››


Tags: