ይህ የአላህ መፍጠር ነው!!

ይህ የአላህ መፍጠር ነው!!
‹‹ይህን ነገር ማየት ብቻ የሰውን ልጅ ሊለውጥ ይገባል። አንድ ሰው ስለ ዩኒቨርሱ ሲናገር ለአላህ ፍጥረተ ዓለምና ለአላህ ፍቅር ታላቅ ከበሬታ እንዲኖረው ሊያደርገው ይገባል።››


Tags: