የእውነት ምስክርነት

የእውነት ምስክርነት
‹‹ሙሐመድ አንድም ቀን መለኮታዊ ባህርይን ወይም ተአምራዊ ኃይልን ለራሱ አድርጎ አያውቅም፤በተቃራኒው እግዚአብሔር መልእክቱን ለሰው ልጆች ለማድረስ የላከው መልክተኛ መሆኑን ብቻ በአጽንኦት ይገልጽ ነበር።››


Tags: