የአፈተረት ደዌ

የአፈተረት ደዌ
‹‹ሳይንስ ለአፈተረቶች መርዝ መድኃኒት ነው››

Tags: