እውነተኛው ሕግ

‹‹እስላማዊው ሸሪዓ (ሕግ) ሃይማኖታዊውንና ዓለማዊውን ለያይቶ የማይመለከት ሲሆን፣የሰው ልጅ ከአላህ ጋር ያሚኖሩትን ግንኙነቶች፣ለአላህ ያለበትን ግዴታዎች በመደንገግ ያደራጃል። የሰው ልጅ ከመሰል ሰብአዊ ወንድሙ ጋር የሚኖሩትን ግንኙነቶችም እንዲሁ ይደነግጋል። ከሃማኖታዊ ዓለማዊና ሌሎችም ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ሁሉም የአላህ ትእዛዛትና እገዳዎች ቁርኣን ውስጥ ሰፍረዋል። ቁርኣን ውስጥ ከስድስት ሺ አንቀጾች በላይ ሲኖሩ አንድ ሺ ያህሎቹ ድንጋጌዎችን የሚመለከቱ ናቸው።››


Tags: