እኩልነት አልባ

እኩልነት አልባ
‹‹ከእኩልነት መልኮች አስከፊው እኩል ያልሆኑ ነገሮችን እኩል ለማድረግ መሞከር ነው።››


Tags: