አዳም እስሚዝ

quotes:
  • የአፈተረት ደዌ
  • ‹‹ሳይንስ ለአፈተረቶች መርዝ መድኃኒት ነው››
Tags: