አንዱን ከሌላው ሳንለይ በሁሉም እናምናለን
‹‹ቅዱስ ቁርኣን ለተቀሩት መለኮታዊ መጻሕት ሁሉ ዕውቅና የሚሰጥ ብቸኛው መጽሐፍ ነው። ሌሎቹ ግን ሁሉም አንዱ ሌላውን ዕውቅና ሲነሳና ሲቃወም እናያለን።›

Related Posts


Subscribe