በያንዳንዱ የሕይወት ዝርዝር ይገባል!!

በያንዳንዱ የሕይወት ዝርዝር ይገባል!!
‹‹እስላም ለሰው ልጆች ተመራጩ ሃይማኖት ነው። እስላም በያንዳንዲቱ የሙስሊም ሰው ሕይወት ዝርዝር ውስጥ ዘልቆ መግባት ብቻ ሳይሆን፣አንድ ሙስሊም በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ የወሳኝነት ሚና አለው። በዛሬው ዓለም ላይ ከእስላም በስተቀር ሁሉንም የሰው ልጆች ችግር የመፍታት አቅም ያለው አንድም ሌላ ሃይማኖት አይገኝም። ይህ የእስላም ብቻ ሆነ ልዩ መለያው ነው።››


Tags: