ማርክስ ብላንክ

quotes:
  • ወደ አላህ
  • ‹‹ሃይማኖትና የተፈጥሮ ሳይንስ ጥርጣሬን፣ማስተባበልንና አፈተረትን በጋራ ሆነው በአንድ ዐውደ ውጊያ እየተዋጉ ነው። በዚህ ጦርነት ላይ የጋራ ጩኸት የነበረውና ለዘላለሙም የሚሆነው ‹ወደ አላህ› የሚለው ነው።››
Tags: