ለምን አንሆንም?!

ለምን አንሆንም?!
‹‹እሰላም ይኸ ከሆነ፣ሁላችንም ሙስሊሞች ለምን አንሆንም?!››


Tags: