ሃንዝ ኮንጅ

quotes:
  • ከሓዲ እንጂ ማንም አያስተባብለውም
  • ‹‹ሙሐመድ በትክክለኛው የቃሉ ትርጉም እውነተኛው ነቢይ ነው። ወደ መድህን መንገድ የሚያደርስ መሪ እርሱ መሆኑን ማስተባበል የምንችልበት መንገድም ፈጽሞ የለም።››
Tags: