Muhammad …Mtume wa Mwisho.

Muhammad …Mtume wa Mwisho.

“Kwa sababu Mungu atanipandisha kutoka ardhini na atabadilisha mandhari ya haini hadi kila mmoja wenu atadhania: pamoja na hayo pindi anapokufa mtu muovu mimi nitakuwa katika fedheha muda mrefu Ulimwenguni, lakini kutokana na mimi atakapokuja Muhammad Mtume Mtukufu doa hili litaniondoka.”


Tags: