Two experts from the World Health Organization (WHO)

quotes:
  • Kujiua na Dini
  • Wataalamu wawili kutoka katika Shirika la Afya Ulimwenguni (WHO) Dr. Jos Manuel na Mtafiti Alesandra Fishman wameainisha uhusiano kati ya kujiua na Dini anayofuata mtu, matokeo yalikuwa kama ifuatavyo: Katika utafiti wao wa kisayansi uliohifadhiwa katika marejeo ya Umoja wa Mataifa.