Jul

quotes:
  • Kuwa Mwanahalisi.
  • “Mtazamo halisi katika maisha na ushauri wa kweli na kulingania kwenye hisani, huruma na mguso wa kheri wa kibinadamu, haya na mengineyo ni katika dondoo ambazo kwangu zilikuwa ni dalili kubwa za ukweli wa dini ya Uislamu.”
Tags: