Human Organization Rights

quotes:
  • Binadamu wote ni sawa
  • “Watu wote huzaliwa huru wakiwa sawa katika utukufu na haki, na wamepewa akili na dhamira. Na ni juu yao kuamiliana baadhi yao kwa wengine kwa roho ya udugu.
Tags: