Abdul Ahad Dawuud Al-Ashhuuriy.

quotes:
  • Na kwa watu ni Ahmad.
  • “Hakika ule msemo maarufu wa Kikristo: Utukufu ni kwa Mungu aliye juu. Katika ardhi ni amani, na kwa watu ni furaha. Haikuwa hivi, bali ilikuwa: Utukufu ni kwa Mungu aliye juu na katika ardhi ni amani na kwa watu ni Ahmad.”