-John Glenn

-John Glenn

quotes:
  • Haki ni Moja
  • “Kuangalia aina hii ya kiumbe wala usimuamini Mwenyezi Mungu hilo kwangu mimi ni jambo lisilowezekana ….Hili limezidisha imani yangu. Natamani pawepo na maneno yenye kuelezea tukio hili.Related Posts


Kutazamwa zaidi

Subscribe