Ibrahim Khalil

quotes:
  • Tidak ada penghambaan selain kepada Allah
  • Aku sangat terkesan dengan aturan tauhid dalam Islam, dan ia adalah ajaran Islam yang paling menonjol. Tauhid menjadikanku hamba bagi Allah semata, bukan hamba bagi manusia. Tauhid dalam Islam menjadikan manusia netral, tidak tunduk kepada manusia manapun, dan itulah hakikat kebebasan, maka tidak ada penghambaan kecuali kepada Allah semata