نشانه های راه سعادت و خوشبختی

نشانه های راه سعادت و خوشبختی

نشانه های راه سعادت و خوشبختی

برای شناخت راه سعادت حقیقی که راه ایمان به خداوند عز و جل است، شایسته است تا نشانه های این راه را تبین کنیم تا راه را با اطمینان و همت بلند بپیماییم:

مسیر و راه پروردگار عز و جل

خداوند بلند مرتبه می فرماید {و آنكه‌ راه‌ راست‌ ‌من‌ ‌اين‌ ‌است‌، ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ پيروي‌ كنيد و ‌از‌ راههاي‌ [ديگر] پيروي‌ مكنيد ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ راه‌ ‌او‌ [‌خدا‌] جدا كنند. ‌اين‌ ‌است‌ حكمي‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ سفارش‌ نموده‌ ‌است‌ ‌تا‌ پروا پيشه‌ كنيد } [سوره انعام آیه 153]

پس راه سعادت راه خداوند است و سفارش او به بندگان پیمودن همین راه است- و او به مصلحت آنان داناتر است- و بدون تردید بدبخت کسی است که راه خداوند را واگذارد و سعادت را در راههای مختلف بشری انتظار داشته باشد. در غیر راه خداوند هیچ گونه سعادت و خوشبختی وجود ندارد.

خداوند متعال می فرماید { ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ ‌از‌ هدايت‌ ‌من‌ پيروي‌ كند، گمراه‌ نمي‌شود و ‌به‌ رنج‌ نيفتد (123)و ‌هر‌ كس‌ ‌از‌ ياد ‌من‌ رويگردان‌ شود، زندگاني‌اي‌ تنگ‌ خواهد داشت‌ و روز قيامت‌ ‌او‌ ‌را‌ نابينا برانگيزيم‌ (124)} [سوره طه آیه 124-123]

خوشبختی برای کسی است که راه را پیمود و از هدایت پیروی نمود و بدبختی برای کسی است که روی گردانی نموده و پشت کرد اگر چه از افراد مشهور و ستارگانی باشد که در هر کجا به او اشاره می شود. بدبختی عبارت است از: تنگی و نگون بختی در دنیا و آخرت.

راه گرد آوردن سعادت روح و جسم با هم

$Carl_Jung.jpg*

کارل بیونگ

روان پزشک مشهور فرانسوی
ایمان و سلامت روان
"در طول سی سال گذشته افراد زیادی از ملت های مختلف متمدن دنیا از من مشوره خواسته اند و صدها بیمار را مداوا کرده ام و هیچ مشکلی چون مشکل کسانی نیافتم که به میانه عمر خود رسیده اند کسانی که به حدود سی و پنج سالگی یا حدود آن رسیده اند که اساس آن به از دست دادن ایمان و خروج آنها از آموزه های دین بر نمی گردد و درست است بگوییم که تمام این بیماران شکار بیماری شده اند زیرا از آرامش روانی که دین بوجود می آورد محروم شده اند و هیچ کدام از آن بیماران بهبودی خود را بازنیافتند مگر هنگامی که به ایمان به دین بازگشتند و با انجام دادن بایدها و نبایدهای آن در برابر مشکلات زندگی یاری گرفتند"

بدیهی است که انسان از روح و جسم تشکیل شده و هر کدام از آنها به غذای خاص خود نیاز دارند. برخی از افکار، اندیشه های عرفانی و فلسفه های بی بنیاد به خواسته های روح توجه می کنند و منکر خواسته های جسم اند. نتیجه این افکار سقوط در دره عمیق مادیگرایی و از بین رفتن معنویت گشته است. مادیگرایی که تمام خواسته های بدن را لبیک گفته و جمع عظیمی از انسان ها را در این میان به حیوانات یا ابزارهایی بدل ساخته است که فقط در پی لذات و شهوات اند. اما اسلام روح را با انوار آسمان تغذیه می کند و به جسم نیز می پردازد و نیازها و شهوات حلال و پاک او را سیراب می کند {و ‌در‌ آنچه‌ خداوند ‌به‌ تو داده‌ ‌است‌ [اصلاح‌] سراي‌ آخرت‌ ‌را‌ بجوي‌ و بهره‌ات‌ ‌از‌ دنيا ‌را‌ [نيز] فراموش‌ مكن‌ و چنان‌ ‌که‌ خداوند ‌به‌ تو نيكي‌ كرده‌ ‌است‌ نيكي‌ كن‌ و ‌در‌ زمين‌ ‌در‌ پي‌ فساد مباش‌. ‌که‌ خداوند فساد پيشگان‌ ‌را‌ دوست‌ نمي‌دارد } [سوره قصص آیه 77]

رسول خداوند صلی الله علیه و سلم سخن سلمان را تایید کرد وقتی که گفت:" خدایت بر تو حقی دارد و جسمت بر تو حقی دارد و خانواده ات بر تو حقی دارد به هر صاحب حقی، حقش را بده"( روایت از صحیح بخاری است)

راه سعادت و شجاعت

کسی که شیرینی ایمان را چشید، هرگز نمی تواند آن را ترک کند حتی اگر شمشیر بر گردن او بنهند. به جادوگران زمان فرعون دقت کن آن گاه که ایمان آوردند و راه سعادت را در پی گرفتند، فرعون آنان را تهدید کرد و به آنان گفت { ‌پس‌ [بدانيد] ‌که‌ دستانتان‌ و پاهايتان‌ ‌را‌ ‌بر‌ خلاف‌ همديگر مي‌برّم‌ و ‌شما‌ ‌را‌ ‌بر‌ تنه‌هاي‌ [درخت‌] خرما ‌به‌ دار كشم‌ و بي‌ شك‌ خواهيد دانست‌ كدام‌ يك‌ ‌از‌ ‌ما سخت‌ كيفرتر و پاينده‌تر ‌است‌ } [سوره طه آیه 71]

پاسخ آنان با استواری و ثابت قدمی همراه بود {[ساحران‌ ‌به‌ فرعون‌] گفتند: تو ‌را‌ ‌بر‌ دلايل‌ روشني‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌ما رسيده‌ ‌است‌ و [‌بر‌] كسي‌ ‌که‌ ‌ما ‌را‌ آفريده‌ ‌است‌، برنگزينيم‌، ‌پس‌ ‌به‌ ‌هر‌ حكمي‌ ‌که‌ مي‌خواهي‌ حكم‌ كن‌. [تو] فقط [مي‌تواني‌] ‌در‌ ‌اين‌ زندگاني‌ دنيا حكم‌ كني‌ } [سوره طه آیه 72]

ثابت قدمی آنان بعد از ایمان، زمانی محقق شد که آنان شیرینی ایمان را چشیدند و این سبب شد تا آنان بیشتر به آرامش و ثابت قدمی در نظرات و تصمیم های خود برسند، حتی در برابر تهدید به کشتن نیز خم به ابرو نیاورند.

سعادت عبارت است از آرامش و راحتی دل

بدون راحتی و آرامش هیچ گونه سعادت و خوشبختی وجود ندارد و راحتی و آرامش بدون ایمان حاصل نمی شود. خداوند بلند مرتبه می فرماید {اوست‌ كسي‌ ‌که‌ ‌در‌ دل‌ مؤمنان‌ آرامش‌ نازل‌ كرد ‌تا‌ ايماني‌ ‌با‌ ايمان‌ [پيشين‌] آنان‌ افزون‌ شود. و سپاهيان‌ آسمانها و زمين‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست‌. و خداوند داناي‌ فرزانه‌ ‌است‌ } [سوره فتح آیه 4]

$Rosemary_Howe.jpg*

روز ماری هاو

روزنامه نگار انگلیسی
پاسخ های قانع کننده
"من در اسلام پاسخ قانع کننده را در باره معضل روح و ماده یافتم و دانستم که جسم به مانند روح بر گردن ما حقی دارد و نیازهای جسم در نظر اسلام همان غرایز طبیعی هستند که باید سیر شوند تا انسان بتواند قوی و پرکار و مولد زندگی کند اما اسلام برای اشباع این غرایز اصولی را پی ریزی کرده است تا این غرایز بر اساس پایه های سالم اشباع شوند و رضایت نفس و روان حاصل شود و به دستورهای اسلام پایبند شوند مثلا ازدواج در اسلام تنها راه مشروع اشباع غریزه جنسی است و نماز و روزه و عبادت و ایمان به خداوند دیگر وسایل اشباع جانب روحی انسان هستند و به این ترتیب توازنی که در زنگی کریمانه انسان لازم است محقق می شود"

ایمان از دو جهت سعادت می بخشد؛ اول: از افتادن در گرداب گناه و فساد که از خطرناکترین اسباب بدبختی و نگونساری است، جلوگیری می کند. هیچ چیز نمی تواند تضمین کند که شهوات و امیال فرد را به هلاکت نکشاند. آن گاه که دل او از ایمان به خدایش خالی شد. دوم: او به مهمترین شرط از شروط سعادت و خوشبختی دست می یابد که آن راحتی و آرامش است، در دریای مشکلات و بحران ها لنگرگاه نجاتی جز ایمان نیست. بدون ایمان عوامل خوف و اضطراب افزایش می یابند و با ایمان هیچ چیز ارزش ترسیدن ندارد به جز مقام خداوند سبحان.

مومن سختی را حقیر می شمارد زیرا او بر خداوند توکل نموده است. قلب خالی از ایمان چون برگی قطع شده از شاخه است که تند بادها او را به هر سمت می برند. آیا چیزی را می شناسی که بیش از مرگ و سفر از این جهان سبب ترس آدمی شود؟ اما این در نزد مومن سبب ترس نمی شود، بلکه مرگ سبب اطمینان و آرامش اوست. برای کسی که دلش پر از ایمان و تقواست چه چیز بیشتر از مرگ می تواند سودمند باشد؟!

ایمان احساس امنیت و آرامش را در وجود آدمی می جوشاند. انسان مومن با اعتماد و آرامش در راه خداوند طی طریق می کند. زیرا ایمان راستین او به خدایش همیشه او را به امید، نسبت به او یاری می دهد و او را به رعایت و حمایت خداوند در همه اوقات امیدوار می کند، او همیشه احساس می کند که خداوند متعال در هر لحظه با اوست. خداوند متعال می فرماید { و [بدانيد] ‌که‌ خداوند ‌با‌ مؤمنان‌ ‌است‌ } [ سوره انفال آیه 19]

$William_James.jpg*

ولیم جیمس

فیلسوف امریکایی
ایمان و پریشانی و اضطراب با هم گرد نمی آیند
"امواج سهمگین اقیانوس آرامش عمق دریا را بهم نمی زند و امنیت آن را بهم نمی ریزد و این چنین است فردی که ایمانش به خداوند ژرف شده است او در برابر پریشانی ها مقاوم است و توازن خود را از دست نمی دهد و همیشه آمادگی دارد تا در برابر حوادث بایستد"

مومن با هر مقدار مشاکل مواجه شود و هر چندان مصیبت بر او بیاید کتاب خداوند و کلمات نورانی او که مملو از هدایت هستند کافی ایند تا وسوس های نفس او را از بین ببرند و درد جراحات جسد او را التیام ببخشند و ترس او را به امنیت و صلح و شقاوت و بدبختی را به راحتی و آرامش بدل سازند به همین سبب او را به تحقق آرامش روانی و سعادت روحی راهنمایی می کند، چیزی که با هیچ خوشی دیگری برابری نمی کند حتی اگر تمامی گنجینه های دنیا را داشته باشد.

سفر سعادت از دنیا به سوی بهشت پر نعمت

مشخص است که زندگی مردم سه مرحله دارد: نخست در دنیا، دوم بعد از مرگ در قبر و سوم به روز قیامت، راه سعادت و خوشبختی تمام این مراحل را در بر دارد. در باره مسیر دنیا خداوند متعال می فرماید {هر‌ كس‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ مؤمن‌ ‌است‌ كار شايسته‌ انجام‌ دهد، مرد ‌باشد‌ ‌ يا ‌ زن‌، ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ زندگاني‌اي‌ پاك‌ زنده‌ مي‌داريم‌ و پاداششان‌ ‌را‌ ‌به‌ [حسب‌] نيكوترين‌ آنچه‌ مي‌كردند، ‌به‌ آنان‌ مي‌دهيم‌ } [ سوره نحل آیه 97]

$Cassius_Clay.jpg*

کاسیوس کله

مشت زن امریکایی
ساحل امنیت
"هر گاه مسلمان قرآن را با تعمق بخواند و به راستی به انجام دستورات و شعائر اسلامی قیام کند در سفر اسلام به سوی ساحل امنیت در حرکت است همان کاروان استقرار و آرامش و دوری از پلیدی شیطان"

یعنی او را در دنیا زندگی خوشبخت به همراه آرامش و شادمانی می دهیم، حتی اگر مال و دارایی کمی داشته باشد. این با دادن آرامش روانی و آسایش و یقین به خداوند بلند مرتبه و اعتماد به او صورت می گیرد. اما سعادت مومن در قبر، آن را در آن چه ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت نموده است می یابیم. می فرماید:"مومن در قبرش در باغی سرسبز بسر می برد و قبرش هفتاد ذرع فراخ می شود و به مانند شب چهارده روشن می شود"( البانی روایت را حسن شمرده است). و در باره سعادت اخروی او خداوند بلند مرتبه می فرماید{و امّا نيكبختان‌ ‌در‌ بهشتند، ‌در‌ آنجا ‌تا‌ زماني‌ ‌که‌ آسمانها و زمين‌ باقي‌ ‌است‌، جاودانه‌اند. مگر مدّت‌ زماني‌ ‌که‌ پروردگارت‌ بخواهد. [‌که‌ ‌ما ‌به‌] بخششي‌ ناگسستني‌ مي‌بخشيم‌ } [ سوره هود آیه 108]

آنان به خوشبختی دنیا و نعمت جاویدان آخرت رستگار شدند.

پس اسلام سعادت ابدی را برای انسان آورده است. سعادت انسان در زندگی کنونی که به سر می برد و سعادت او در سرای دیگر و آن چه در نزد خداوند هست بهتر و پایدارتر است. بلکه خداوند سعادت دنیا و آخرت را متصل به هم ساخته که هیچ گونه تضادی در میان آنان نیست، این دنیا فقط راهی برای رسیدن به آخرت و سعادت بزرگ آن است پس این راه یکسانی است راه خوشبختی جاودانه در دنیا و آخرت. خداوند بلند مرتبه می فرماید {هر‌ كس‌ ‌که‌ خواهان‌ پاداش‌ دنياست‌، [بداند] ‌که‌ پاداش‌ دنيا و آخرت‌ ‌به‌ نزد خداوند ‌است‌ و خداوند شنواي‌ بيناست‌ } [ سوره نساء آیه 134]
Tags: