Home /አስረጅ /አርነስት ሀሚንግዌይ /ስነምግባር እፎይታ ነው

ስነምግባር እፎይታ ነው


‹‹እኔ የማውቀው ስነምግባራዊ የሆነ ተግባር ከፈጸምከው በኋላ እፎይታ የሚሰጥህ መሆኑንና ኢስነምግባራዊ የሆነው ደግሞ ከፈጸምከው በኋላ እርካታ የማይሰጥህ መሆኑን ነው ነው።››