Home /አስረጅ /ማርሴል ቦዋዛር /ሕግና ሞራል

ሕግና ሞራል


‹‹በእስላም እምነት ውስጥ በሕጋዊ አስገዳጅነትና በሞራላዊ አስገዳጅነት መካከል ልዩነት የለም። በሕግና በሞራላዊ ስነምግባር መካከል ያለው ይህ ጥብቅ ሕብረት ከጅማሮው የሥርዓቱን ጥንካሬ ያረጋግጣል።››