Home /አስረጅ /ዐብዱል አሐድ ዳውድ አል አሹሪ /ለሰዎችም አሕመድ

ለሰዎችም አሕመድ


‹‹ክርስቲያኖች ዘንድ በስፋት የሚታወቀውና ፦ ‹ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣ሰላምም በምድር፣ለሰውም በጎ ፈቃድ . . › የሚለው አባባል እንደዚያ ሳይሆን ፦ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣እስላምም በምድር፣ለሰዎችም አሕመድ፤ የሚል መሆን ነበረበት።››