Home /አስረጅ /ዴል ካርኒጄ /ሃይማኖተኝነት ለበሽታዎች ፈውስ ነው

ሃይማኖተኝነት ለበሽታዎች ፈውስ ነው


‹‹ጠንካራ እምነትና ሃይማኖትን አጥብቆ መያዝ፣ጭንቀትን፣ስጋትንና ውጥረትን ለማስወገድና እነዚህን በሽታዎች ለመፈወስ አመርቂ ውጤት እንዳላቸው የስነልቦና ሐኪሞች ይገነዘባሉ።››